Först på olycksplatsen i Afghanistan

Larmet ekar på basen Marmal i Afghanistan: ”Icepac Medevac - Icepac Medevac - Icepac Medevac”. Denna gång är det inte övning. En allvarlig trafikolycka har inträffat i de svenska helikoptrarnas ansvarsområde.

En lätt pulshöjning infinner sig hos personalen på den svenska helikopterenheten SAE Isaf UH-60, alla vet dock direkt vad som ska göras. De inövade rutinerna sitter perfekt. Samtidigt som uppdragschefen och läkaren fixar det sista med sin flygutrustning blir de uppdaterade på den förestående akuttransporten.

Ute vid helikoptrarna sker nu de sista åtgärderna före start. De tekniker som är i beredskap har anslutit till helikoptrarna och är beredda att vid behov bistå med tekniskt stöd. Eftersom det är ett skarpt larm får förbandet ”klart starta” från tornet utan att vänta på annan trafik. Flygledartornet håller i ett sådant här läge tillbaka alla annan flygtrafik så att roten kan lyfta omedelbart. Roten, med kodnamn ”Icepac”, lämnar Marmal kort efter att larmet kommit till förbandet. Kravet på max 15 minuter är denna gång uppfyllt med marginal.

Efter starten fortsätter verksamheten på basen där den viktiga uppföljningen av uppdraget nu börjat. Roten ”Icepac” följs kontinuerligt med hjälp av olika tekniska system. Ett av dem är BFT (Blue Force Tracker), ett satellitbaserat kommunikationssystem som ger möjlighet att följa förbandet i luften samt att kommunicera via krypterade textmeddelanden.

Framme på den av Isaf-personal säkrade skadeplatsen landar den ena helikoptern samtidigt som den andra helikoptern finns kvar i luften. Patienterna lastas ombord och kan omhändertas av helikopterns sjukvårdsteam. Roten återvänder till Marmal där patienterna tas till det tyska fältsjukhuset. I det aktuella fallet var de skadade soldaterna inne på sjukhuset mindre än en timme efter att larmet gick. Därmed har svenska Helikopter 16, populärt kallad Blackhawk, gjort sitt första forward Medevac-uppdrag i Afghanistan, det vill säga hämtat sårade direkt från skadeplatsen.