Fast rope - förflyttning på rep

De syns ibland i olika filmer både på nätet och bioduken. Tuffa soldater som slänger sig ner från helikopter via ett tjockt rep för att påbörja sitt uppdrag. Fast rope kallas tekniken och utbildas inom Försvarsmakten för att snabbt kunna ta sig till marken i otillgänglig miljö.

Instruktörer på väg för att för första gången testa fast rope från en äkta helikopter. Första delen av utbildningen sker från ett torn. Foto: Ronnie Hammar/Försvarsmakten
Det gäller att hålla i sig på vägen ner.
Det gäller att hålla i sig på vägen ner. Foto: Ronnie Hammar/Försvarsmakten
I bakgrunden så rappellerar en instruktör ner från helikoptern.
I bakgrunden så rappellerar en instruktör ner från helikoptern. Foto: Ronnie Hammar/Försvarsmakten
Det gäller att hålla i sig på vägen ner. Foto: Ronnie Hammar/Försvarsmakten
I bakgrunden så rappellerar en instruktör ner från helikoptern. Foto: Ronnie Hammar/Försvarsmakten

Vi tittar till utbildningen på Kvarn för instruktörer av tekniken och ställer frågan: Hur svårt kan det vara?

Syftet med tekniken är att snabbt kunna ta ner många kort tid. Höjden kan vara upp till 25 meter. Det är enkelt att lära sig.
– Tekniken är en ren motorisk färdighet och styrka. Helt enkelt att orka hålla, berättar Jan Stenström som håller i utbildningen för instruktörerna från Markstridsskolan i Kvarn.

Fast rope används på platser där helikopter inte kan landa. I Sverige finns förmågan att göra det både till sjöss och till lands. Ingen landningsplats på båt, brant berg och tät skog kan hindra Försvarsmakten att landsätta. Då kommer Fast rope in som en enkel och snabb teknik att ta sig ner. Ursprunget är enligt en sökning på nätet från de brittiska specialstyrkorna. I dag finns tekniken i de flesta militära styrkorna.