Camp Monitor i afghanska händer

I helgen avgick den sista konvojen med svensk materiel från Sheberghan till Mazar-e-Sharif. Camp Monitor är nu överlämnat till de afghanska säkerhetsstyrkorna, som har fått ett bra tillskott till den 209:e kårens infrastruktur.

Ett naturligt steg i säkerhetsarbetet i Jowzjanprovinsen togs i söndags, när Camp Monitor officiellt övergick i afghansk ägo. Under en mindre ceremoni lämnade Sverige över nycklarna till campen, samtidigt som vakttornen för första gången bemannades av afghansk säkerhetspersonal istället för svensk.
 
Deltog vid ceremonin gjorde utöver representanter för de afghanska säkerhetsstyrkorna även provinsguvernören i Jowzjan, Mohammed Aleem Sayee, det svenska ambassadrådet Jonas Westerlund samt chefen för den svenska kontingenten, överste Michael Claesson.
– Afghanerna har långtgångna planer på hur hur campen ska nyttjas i framtiden. Det ger mig en känsla av trygghet. De kommer att förvalta den på ett bra sätt, säger Michael Claesson.
 
Det militära samarbetet mellan Sverige och Afghanistan håller succesivt på att minska i takt med att Försvarsmakten förbereder sig för att ta hem militär personal. Ambassadrådet Jonas Westerlund valde därför i sitt tal under ceremonin att peka på långsiktigheten i Sveriges engagemang i landet, där ökat svenskt fokus ligger på det civila utvecklingsarbetet.
 
Provinsguvernören i Jowzjan, Mohammed Aleem Sayee, valde i sin tur att framföra sitt varma tack till Sverige för överlämnandet av en camp som tvivelsutan kommer att bli ett viktigt tillskott för säkerheten i provinsen.