"Vi kan allt"

Under veckan som gått har piloterna i flygvapnet fått öva sig i alla roller – jakt, attack och spaning i stora sammansatta flygförband med både norskt och finskt deltagande. Övningen skedde i en avancerad hotmiljö med luftvärn som ställer höga krav på bra förberedelser, planering av flyguppdragen och taktikanpassning i uppdragen.

Taktik, teknik och procedurer övades under den gångna veckan i både dagsljus och mörker. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
– TTP:n har hjälpt oss att samverka inom flygvapnet och genomföra uppdrag tillsammans, säger Peter Greberg.
– TTP:n har hjälpt oss att samverka inom flygvapnet och genomföra uppdrag tillsammans, säger Peter Greberg. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Carl-Fredrik Edström, divisionschef vid 212:e stridsflygdivisionen.
Carl-Fredrik Edström, divisionschef vid 212:e stridsflygdivisionen. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
– TTP:n har hjälpt oss att samverka inom flygvapnet och genomföra uppdrag tillsammans, säger Peter Greberg. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Carl-Fredrik Edström, divisionschef vid 212:e stridsflygdivisionen. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

I övningen som avslutades i dag har fokus varit att utveckla taktik, teknik och procedurer. Övningen kallas för TTP och genomfördes för femte gången. Nästan alla pass har kunnat genomföras enligt planering, endast något enstaka flygplan kom inte till start.

– Flygteknikerna har gjort ett mycket bra jobb, säger Carl-Fredrik Edström divisionschef vid 212:e stridsflygdivisionen.

Bägge stridsflygdivisionerna vid F 21 har övat tillsammans med båda divisionerna från F 17 och TU Jas, taktikutvecklingsdivisionen från Luftstridsskolan, och den flygande stridsflygledningen – stridsledningsflygplanet ASC 890 som via datalänksystemet Länk 16 levererat den aktuella luftlägesbilden till piloten. Nytt för i år är att luftvärnet har bidragit med markhot i form av luftvärn, vilket gör att övningen blir mer verklig.

– Det är en viktig övning som vi själva kan bestämma över vad som ska övas, säger Carl-Fredrik Edström divisionschef för 212:e stridsflygdivisionen.

Övning med extra krydda

Tre pass varje dag, både i dagsljus och i mörker, har de flugit i stora sammansatta flygstyrkor, Large Force Employment – LFE, tillsammans med stridsflyg från Norge och Finland. Upp till 35 stridsflygplan har ingått i flyguppdragen som har letts av en mission commander. Det ställer höga krav på god planering för att flygningen ska ske på ett säkert sätt. Flygsäkerheten är A och O.

– Att vi dessutom har haft med norrmännen och finnarna via vårt Cross border-avtal ger övningen en extra krydda, säger Peter Greberg ställföreträdande divisionschef vid 211:a stridsflygdivisionen.

Anfall på låg höjd mot rörliga mål, fällt laser- och GPS-styrda bomber, skjutit med automatkanon och genomfört flygspaning är andra exempel på vad TTP-övningen ger krigsförbanden.

– Det som är nytt för i år är att vi tillsammans med TU Jas har utvecklat taktik för användandet av precisionsvapen, berättar Carl-Fredrik Edström.

Samverkan nyckel till framgång

Förutom att flygteknikerna som levererar flygplan har mission support element, MSE, övat i sina respektive roller. Att samgruppera med 172:a stridsflygdivisionens MSE ger möjlighet att lära av varandra och dela erfarenheter.

– Vi har övat hela loopen, säger han.

Han förklarar att spaningsföretag som genomförts ligger till grund för hur flyganfall planeras och genomförs.  Efteråt genomförs ytterligare spaningsuppdrag för att få en bekräftelse på vad som bekämpats.

En stor vinst med denna övning är möjligheten till samverkan inom flygvapnet. En önskan till nästa TTP är att få med marinen i övningen för att kunna exempelvis stötta vid havsövervakning.

– Nu har vi övat alla rollerna – jakt, attack och spaning. Vi kan göra allt, avslutar Carl-Fredrik Edström.