Vargarna först från lyan

Först upp i luften i årets flygvapenövning var anropssignalen Wolf 31 och 32 från 211:e stridsflygdivisionen. De hann inte mer än att sätta sig i Gripenflygplanen och anmäla sig i högsta beredskap till Jaktledaren, JAL, innan de omedelbart fick startorder. Ett okänt företag i närheten av den spelade landsgränsen skulle undersökas närmare.

Stridspilot från 211:e stridsflygdivisionen, även kallad Urban röd med en varg som kännetecken, med night vision goggles (bildförstärkare) redo för start. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Flygvapenövning 2013 pågår 16:e till 20:e mars. Flygningar sker dygnet runt.
Flygvapenövning 2013 pågår 16:e till 20:e mars. Flygningar sker dygnet runt. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Flygvapenövning 2013 pågår 16:e till 20:e mars. Flygningar sker dygnet runt. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Två timmar senare landade båda flygplanen efter genomfört uppdrag.

– Fienden agerade offensivt men höll sig hela tiden på rätt sida av sin landsgräns. Piloterna kunde hela tiden följa fiendes flyg, både med radar och med hjälp av night vision goggles, säger Tobhias Wikström, divisionschef för 211:e stridsflygdivisionen.

Det offensiva agerandet från den spelade fienden skedde i form av upprepade anflygningar med ett stort antal flygplan i attackformation mot vår spelade landsgräns. Gränspassagen undveks genom att de svängde tillbaka och en kränkning av det spelade svenska territoriet uppstod inte. Det, tillsammans med störning i olika former, anses som ett offensivt uppträdande.

– Samtliga på divisionen är nu förberedda för krig och löser nu sina uppgifter enligt vår beredskap dygnet runt. Lyssnar fienden tillräckligt noga så kan de nog höra hur vargarna ylar, redo för strid, avslutar han.