Svettiga förberedelser i Djibouti

Det är varmt, över 35 grader i solen. Det växlar mellan sol, dis och regn. Kontrasten är stor, för några dagar sedan var personalen i Sverige och tampades med den svenska kylan med snö och minusgrader, en skillnad på nästan 40 grader.

Stödenhetens första transport gick till Djibouti den 12 mars och den sista anlände 24 mars. Foto: Lars Sandau/Försvarsmakten
Foto: Lars Sandau/Försvarsmakten
Foto: Lars Sandau/Försvarsmakten

Om några veckor påbörjar Carlskrona och ME 03 sin insats utanför Somalias kust inom ramen för EU Navfor Operation Atalanta. Under tiden som Carlskrona förflyttar sig ner till Djibouti har stödenheten och de två helikoptrar som ingår i förbandet redan transporterats ner till Djibouti. Stödenhetens första transport gick till Djibouti den 12 mars och den sista anlände igår. Till dess att Carlskrona anländer till Djibouti i början av april pågår det intensiva förberedelser.

C-17 från Ungern stödjer med transporten
Stödenheten fyller en viktig funktion i insatsen när Carlskrona kommer till en hamn. Allt från kontakt med skeppshandlare och lokala kontraktorer till att ordna med kajplats och kontakt med lots måste förberedas. All materiel som levererats med två olika typer av transportflygplan, ett fullastat ryskt AN-124 och två stycken C-17, ska registreras så att ingenting saknas. Transportflygplanen C-17 är normalt baserade i Pápa i Ungern och har svensk besättning. Den svenska stödenheten är samgrupperad med styrkehögkvarterets stödenhet från EU Navfor och finns på den franska flygbasen i Djibouti. EU Navfor:s stödenhet består av sju personer från olika nationer. 
– Prognosen för att få ihop allting inklusive helikoptrarna innan Carlskrona anländer är god, säger Ilkka Laine, chef för ME 03 stödenhet.

Svettigt för helikopterteknikerna
För helikopterenheten inleds nu några dagars arbete med att få helikoptrarna flygklara. Besättningarna kommer att kontakta franska basen i Djibouti för att repetera deras standardprocedurer.  För att kunna bedriva kontrollflygningar i Djibouti krävs också ingångsvärden för de områden helikoptrarna ska flyga i. Värmen kommer att vara den stora utmaningen initialt.

– Teknikerna har jobbat på bra trots värmen och inga problem har inträffat. Vi räknar med att kunna påbörja kontrollflygningar inom några dagar, säger Martin Malmborg, chef för helikopterenheten.

Nästa steg i förberedelserna påbörjas i samband med att Carlskrona anlöper i området. Då startar en träningsperiod för besättningarna på helikopter 15. Då tränas flygprofiler som ingår i insatsen tillsammans med Carlskrona.  Även så kallade Deck Landing Procedures (DLP) genomförs för att senare kunna samöva med fartyget och bordningsstyrkan. Carlskronas flygplatspersonal, Flight Deck Team, kommer också att övas så de kan hantera helikoptern säkert på däck. Förra gången besättningen tränade det tillsammans var det minusgrader i farvattnen utanför Karlskrona.
– Alla är taggade och tycker det ska bli skönt att komma igång efter en intensiv förberedelsetid, avslutar Martin Malmborg.

ME 03 påbörjar insatsen inom EU Navfor Operation Atalanta den 6 april.

Läs mer om Heavy Airlift Wing, HAW, ett multinationellt förband, där Sverige ingår.

http://www.forsvarsmakten.se/f7/Ungern---Heavy-airlift-wing/