Svenska styrkan uppkopplad mot Afghanistan Mission Network

Den 28 februari inträffade en historisk händelse i Afghanistan, även om det skedde i kulisserna för huvuddelen av den svenska personal som är stationerade där. Men för dem som jobbar med ledningssystem var det en minnesvärd dag. Sverige blev det första icke Natoland som fick sitt IT- och ledningsstödsystem inkopplat på Natos system Afghanistan Mission Network, AMN.

Sverige blev det första icke Natoland som fick sitt IT- och ledningsstödsystem inkopplat på Natos system Afghanistan Mission Network, AMN. Foto: FMV

Månader av jobb, möten och tester i Sverige och på Natos olika anläggningar, och två avslutande, intensiva veckors arbete i teknikutrymmena i Mazar-i-Sharif och i Kabul gav till slut resultat. Efter att den sista fiberkabeln kopplats in meddelade chefen för teamet i Afghanistan den 28 februari klockan 12:18 lokal tid att det svenska systemet var uppkopplat mot AMN och att den första datatrafiken börjat gå genom systemen. Efter finjustering under ett par dagar var alla funktioner igång och den 4 mars uppnåddes så kallad Initial Operating Capability, IOC.

AMN-arbetet har inneburit många utmaningar, inte minst eftersom Natos och de svenska regelverken ibland skiljer sig åt högst väsentligt.
– Att hitta metoder för att utbyta klassificerad information eller få tillgång till all dokumentation visade sig vara svårare än vi trodde. Men FMV och Försvarsmakten har jobbat tätt tillsammans i projektet, och med gott samarbete och stort engagemang kunde vi ansluta helt enligt fastställd tidplan, säger Magnus Lindqvist, projektledare vid FMV.

Precis som övriga AMN-anslutna nationer var också Sverige tvunget att genomföra rigorösa tester av teknik, metoder och säkerhet. Det innebar medverkan i en rad arbetsgrupper och workshops mellan Nato, Försvarsmakten och FMV. En svensk samverkansofficer placerades också vid Natos operativa högkvarter SHAPE i Mons, Belgien samt vid den regionala nätdriftledningen vid högkvarteret för Nato-styrkorna i norra Afghanistan.

AMN är ett antal nationella IT- och ledningsstödsystem som är sammankopplade till en gemensam Nato-hanterad kärna. Följande länder är i dag anslutna till AMN: Frankrike, Italien, Kanada, Norge, Polen, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA.

– Anslutningen innebär ett värdefullt tillskott till Försvarsmakten. Det ger nya möjligheter att erhålla och utbyta information med staber och förband i Afghanistan, vilket förbättrar säkerheten för vår personal. Det bidrar också till säkerheten för Nato och övriga anslutna länders förband, säger överste Peter Stolt, chef för sambands- och ledningssystemavdelningen vid högkvarterets insatsledning.

AMN ger också möjlighet att genomföra effektivare operationer eftersom förutsättningarna att erhålla information och genomföra kommunikation för planering och samordning av insatser blir bättre. I takt med att styrkebidragen i Afghanistan successivt reduceras ökar denna betydelse ytterligare.
– Sverige har genom anslutningen till AMN också en reell möjlighet att påverka systemlösningar som vi är beroende av, något som vi tidigare bara kunnat göra i begränsad omfattning, säger Peter Stolt.

Inom Nato pågår sedan en tid utveckling av nästa generations insatsnätverk. Detta arbete går för närvarande under namnet Future Mission Network (FMN).
– Försvarsmakten har goda möjligheter att också delta i den fortsatta utvecklingen och utveckla våra kunskaper så att vi kan göra smarta val vid nyanskaffning eller anpassning av vår materiel. Vi kommer därför kunna ansluta oss till motsvarande nätverk i framtida insatser snabbare, enklare och billigare. Det kommer i sin tur förbättra förutsättningarna för Sverige om vi åter väljer att delta i operationer under Nato-ledning i framtiden, säger Peter Stolt.