Stridsledning och luftbevakningsbataljonen – en avgörande komponent

Delar av Stridslednings- och luftbevakningsbataljonens 13:e och 14:e kompanier har sedan i onsdags varit på plats i Jokkmokk för att förbereda den pågående flygvapenövningen genom att upprätta en transportabel radarstation.

Strilförsvarsgrupp ur Strilbataljonen vid radarstation PS 870 i Jokkmokk. Foto: Richard Ericsson/Försvarsmakten
Radarstation PS 870 ur Strilbataljonen upprättad på Jokkmokksbasen.
Radarstation PS 870 ur Strilbataljonen upprättad på Jokkmokksbasen. Foto: Magnus Tillby/Försvarsmakten
Radarstation PS 870 ur Strilbataljonen upprättad på Jokkmokksbasen. Foto: Magnus Tillby/Försvarsmakten

– Upprättandet skedde under mörker i 25-30 gradig kyla efter att 13:e kompaniet först hade genomfört fordonsmarsch från Uppsala. Radarstationen bevakas nu av 14:e strilförsvarskompaniets andra pluton samtidigt som 13:e kompaniet sköter driften, säger Magnus Tillby, strilbataljonchef under övningen.
 

Den i Jokkmokk upprättade radarstationen är en viktig del av den radarkedja som utnyttjas av Strilbataljonens 11:e Strilkompani för att skapa en luftlägesbild. Lägesbilden används bland annat av flygtaktiska staben för att fatta beslut om hur stridsflyg och luftvärn ska användas.

– Utifrån dessa beslut leds sedan svenska flygplan och luftvärn av 11:e strilkompaniets flygstridsledare och luftvärnsledare. Dessutom leds motståndarens flyg av 12:e strilkompaniet som också är en del av strilbataljonen, men som i denna övning är på motståndarsidan, berättar han.

Spridda i landet med skarpa uppdrag

Samtidigt som strilbataljonen deltar i FVÖ13 genomför man också skarpa incidentberedskapsuppgifter.

Strilbataljonens delar är spridda över hela landet och de enda som finns fysiskt på plats i övningsområdet är de ur 13:e och 14:e kompanierna som sköter driften av och bevakar den rörliga radarstationen.

– Förmågorna att flexibelt kunna verka över hela landet och med både skarpa och övade uppgifter samtidigt är några av strilbataljonens styrkor, säger Magnus Tillby.

Övningsstämning

För att följa upp och leda all denna utspridda verksamhet stöds bataljonschefen av strilbataljonstaben som jobbar dygnet runt för att hålla samman alla bataljonens delar.

– Stämningen inom bataljonen är mycket positiv till att få öva med så stora delar av bataljonen aktiva, säger han

Lugnet och säkerheten har börjat inställa sig när nu alla har kommit in i övningsstämning och rutiner.

För personalen i Jokkmokk är vinterträningen mycket värdefull. Det handlar mycket om att kunna hantera kylan och snön utan att ge avkall på lösandet uppgifterna, vilket kan vara nog så svårt för personal som normalt sett bor i Mälardalen.

– Många initiativ tas och kreativa idéer blomstrar om hur bataljonen ska kunna bli ännu bättre, avslutar han.