Spanar efter fienden

En bra bit från ordinarie bas, Vidselbasen, hittar vi 151:a flygbassäkerhetsplutonen. Plutonen är normalt sett grupperad på Malmen i Linköping men tillhör F 17 i Ronneby.

Soldaterna på observationsplatsen söker av terrängen. Finns det någon där? Foto: Kent Löving/Försvarsmakten
Ordergivning innan patrullering. Det enda som fungerar i en meter hög snö är patrullering på skidor.
Ordergivning innan patrullering. Det enda som fungerar i en meter hög snö är patrullering på skidor. Foto: Kent Löving/Försvarsmakten
I fält finns inga powerpointbilder, här gäller terrängskiss över ett område.
I fält finns inga powerpointbilder, här gäller terrängskiss över ett område. Foto: Kent Löving/Försvarsmakten
På en observationsplats gäller det att inte synas, till exempel ingen eld.
På en observationsplats gäller det att inte synas, till exempel ingen eld. Foto: Kent Löving/Försvarsmakten
Ordergivning innan patrullering. Det enda som fungerar i en meter hög snö är patrullering på skidor. Foto: Kent Löving/Försvarsmakten
I fält finns inga powerpointbilder, här gäller terrängskiss över ett område. Foto: Kent Löving/Försvarsmakten
På en observationsplats gäller det att inte synas, till exempel ingen eld. Foto: Kent Löving/Försvarsmakten

Under flygvapenövningen övar de sig i att bevaka, observera och skydda. För att lösa dessa uppgifter så är de grupperade tillbakadraget från basen. Där finns deras stabsplats och förläggning.  En bra bit därifrån i eländig, oplogad terräng har de upprättat en observationsplats. Därifrån skall de som namnet säger observera och varna övriga enheter om fientlig verksamhet kommer mot basen.

– Det krävs en del för att vara flygbassäksoldat. Man skall ha bra kondition, tycka om att vara ute i naturen eftersom det är där vi mestadels håller till. Dessutom måste man kunna fungera i grupp. Med dessa kriterier uppfyllda kommer man långt, säger Andreas Kyrk som är ställföreträdande plutonchef.

Plutonen är indelad i fyra grupper. En grupp ligger på observationsplatsen, en grupp patrullerar, en ligger som larmstyrka beredd att omedelbart rycka ut för att ta sig an en eventuell angripare och en grupp ligger i vila. Det vill säga – de samlar krafter och vilar ut sig för att kunna ta sig an de två förstnämnda uppgifterna. Med detta skiftsystem klarar man av att ligga ute en lång tid utan att det tar för mycket kraft.

Verkan och fältmässighet är självklara ledord för plutonen och därför övas soldatkunskaper under varje övningspass. Bland annat övas grupps strid på skidor, upprättande av försvarsladdningar och patrulltjänst.

– Flygvapenövning 2013 i Vidsel ger plutonen kunskaper om uppträdande i vintermiljö som inte hade kunnat fås hemma i Kvarn, tillägger han.

– Vill du ha ett jobb där du verkar med din grupp under dygnets alla timmar i fält och under stort eget ansvar är detta yrket för dig, avslutar Andreas Kyrk.