Skövdebesök och uppkavlade ärmar

Överbefälhavaren, general Sverker Göranson deltog på onsdagen vid försvarskonferensen i Skövde.– Försvarsmakten är en del av samhället. Vi behöver därför samarbeta nära med övriga samhället för att skapa goda förutsättningar för både rekrytering och tjänstgöring för våra soldater och sjömän, sa ÖB i sitt anförande.

Sverker Göranson betonade i sitt anförande i Skövde vikten av samarbete för att skapa goda förutsättningar för soldater och sjömän. Foto: Eva Nilsson/Skövde kommun
Försvarsminister Karin Enström och ÖB Sverker Göranson på besök på Markverkstaden i Skövde.
Försvarsminister Karin Enström och ÖB Sverker Göranson på besök på Markverkstaden i Skövde. Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten
Under torsdagen gjorde ÖB sin första arbetsdag i Högkvarteret efter sin sjukskrivning.
Under torsdagen gjorde ÖB sin första arbetsdag i Högkvarteret efter sin sjukskrivning. Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten
Försvarsminister Karin Enström och ÖB Sverker Göranson på besök på Markverkstaden i Skövde. Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten
Under torsdagen gjorde ÖB sin första arbetsdag i Högkvarteret efter sin sjukskrivning. Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten


För första gången arrangerade ”Försvarsmaktsråd Skaraborg” en två dagar lång konferens med fokus på personalförsörjning. Under konferensens första dag talade, förutom ÖB, även försvarsminister Karin Enström (M). Både ÖB och ministern lyfte fram bildandet av ”Försvarsmaktsråd Skaraborg” som ett gott exempel på hur Försvarsmakten, kommuner, företag och högskola kan samarbeta för att skapa förutsättningar för soldater och sjömän att växla mellan att arbeta i Försvarsmakten, studera och arbeta civilt.

Viktigt att besöka verksamheten

Försvarsministern och ÖB besökte även markverkstaden i Skövde. Den har tidigare varit en del av Försvarsmakten men tillhör numera Försvarets materielverk. ÖB:s rivstart efter sin sjukfrånvaro (tidigare i veckan besökte han den svenska styrkan i Afghanistan) fortsatte alltså:
–Att få börja i Afghanistan hos soldaterna som varje dag riskerar sina liv var viktigt. Personalförsörjningen är en strategisk fråga. Får vi inte den att fungera kan vi inte bygga den nya Försvarsmakten. Därför åkte jag till Skövde.

Under torsdagen gjorde sedan Sverker Göranson sin första arbetsdag på Högkvarteret som inleddes med en lägesuppdatering från ledningsstaben:
– Nu är det hög tid att återigen bli insatt i alla de processer som pågår i Högkvarteret. Det är bara att kavla upp ärmarna, men utifrån de nya erfarenheter jag dragit, för här finns massor att göra, avslutar Sverker Göranson.