Samverkan med säkerhet i fokus

Det svenska bidraget i Kosovo har under de senaste åren successivt minskat. En av de delar som fortfarande finns kvar är ett svenskt LMT (Liaison Monitoring Team) med Kosovos huvudstad och kommun som ansvarsområde. Här jobbar idag sammanlagt elva officerare och soldater med samverkanstjänst som huvuduppgift.

Den nuvarande kosovarska gränsstationen. Foto: LMT C2/Försvarsmakten
Bild från gränspatrullering tidigare i höst.
Bild från gränspatrullering tidigare i höst. Foto: LMT C2/Försvarsmakten
Tredje från vänster: major Rolf Henriksson, löjtnant Tara (Kosovos gränspolis), överste Tommy Gustafsson, kapten Patrik Martinsson, fänrik Sebastian Winther.
Tredje från vänster: major Rolf Henriksson, löjtnant Tara (Kosovos gränspolis), överste Tommy Gustafsson, kapten Patrik Martinsson, fänrik Sebastian Winther. Foto: LMT C2/Försvarsmakten
Kosovarska gränsstationen mot Serbien.
Kosovarska gränsstationen mot Serbien. Foto: LMT C2/Försvarsmakten
Bild från gränspatrullering tidigare i höst. Foto: LMT C2/Försvarsmakten
Tredje från vänster: major Rolf Henriksson, löjtnant Tara (Kosovos gränspolis), överste Tommy Gustafsson, kapten Patrik Martinsson, fänrik Sebastian Winther. Foto: LMT C2/Försvarsmakten
Kosovarska gränsstationen mot Serbien. Foto: LMT C2/Försvarsmakten

Teamets uppgift är främst att skapa en aktuell lägesbild över sitt ansvarsområde för att kunna belysa en eventuell negativ händelseutveckling i Kosovo. Teamet är indelat i ansvarsområden, där kapten Patrik Martinsson och fänrik Sebastian Winther arbetar främst mot delar i samhället som är inriktade mot säkerhet. På regelbunden basis sker samverkan med bland andra Kosovos polis, gränspolis och byledare. 
De svenska förband som har varit i Kosovo under åren har lagt grunden för det arbete som genomförs i dag.

– Vi blir väldigt väl mottagna vart vi än jobbar och det är inte allt för sällan vi får höra anekdoter om hur det var när det svenska truppbidraget var större i Kosovo, säger Patrik Martinsson.

En av dem som är väl insatt hur det var för ett antal år sedan är chefen för gränspolisen löjtnant Tara vid gränsövergången Gate 4 mot Serbien. Löjtnant Tara brukar ofta berätta historier om hur han genomförde patruller med svenska soldater och att han har dragit många erfarenheter från den tiden. Så även denna gång när det svenska teamet är på besök tillsammans med den svenska kontingentschefen överste Tommy Gustafsson.

Teamet gör regelbundna besök uppe hos gränspolisen för att skapa en lägesbild över området som ligger utanför Pristina. Här får svenskarna ofta bra information om vad som sker ute på landsbygden och längs gränsen mot Serbien.
Den främsta anledningen till att teamet är på besök i dag är att den serbiska och den kosovarska gränsstationen vid Gate 4 snart ska slås samman till en. Syftet är att utöka samarbetet mellan båda sidor och att underlätta gränsövergången för allmänheten. Detta är någonting som är viktigt för den fortsatta politiska dialogen mellan Pristina och Belgrad.

De nya containrarna för gränsstationen är på plats. Inom kort kommer den nya stationen stå färdig mitt emellan de två befintliga. Liknande omorganiseringar har genomförts vid andra stationer i Kosovo under hösten med gott resultat.
– Vanligtvis stannar vi alltid vid poliserna uppe vid gränsövergången och hör oss för hur läget är och hur många som passerar stationen under veckorna. Avslutningsvis brukar vi även genomföra en fordonspatrull längs med gränsen med syfte att kontrollera området, berättar Sebastian Winther.