Regeringsbeslut ger Ronneby garnison hopp om framtiden

Torsdagens regeringsbeslut avseende nybyggnation på Ronneby garnison kom som en mycket positiv överraskning för alla inom garnisonen. – Det är naturligtvis mycket glädjande och positivt att regeringen nu fattat beslut om att de byggnationer vi projekterat för som en följd av försvarsbeslut 2004 nu kan påbörjas, säger överste Gabor Nagy, garnisonschef och chef för Blekinge flygflottilj.

Planerat utbyggnadsområde på Ronneby garnison. Foto: F 17 Arkiv
Så här ska nybyggnationen vid Ronneby garnison se ut när det är klart.
Så här ska nybyggnationen vid Ronneby garnison se ut när det är klart. Foto: F 17 Arkiv
Så här ska nybyggnationen vid Ronneby garnison se ut när det är klart. Foto: F 17 Arkiv

Investeringen är omfattande och innehåller bland annat nybyggnation av start och landningsbana och uppställningsplatta för helikoptrar, hangarbyggnad för helikoptrar,
flygledningstorn, flygdrivmedelsanläggning, uppställningsplatta för transportflyg (TP 84, C 17 mfl.), uppställningsplatta  för incidentberedskapen,
ny utökad infrastruktur i forma av fordonsvägar till de nya anläggningarna.

– Beslutet är mycket bra för Försvarsmakten och F 17:s framtid och för de delar av Helikopterflottiljen som verkar från F 17. F 17 och 3:e helikopterskvadronen
kommer nu att kunna leverera de förmågor som efterfrågas på ett effektivt och rationellt sätt, dessutom säkerställer detta den civila luftfarten vid flygplatsen, säger Gabor Nagy.

Även om beslutet kom som en överraskning har ledningen redan en utstakad plan. Nästa steg blir att kvalitetssäkra behovsunderlag och därefter påbörja upphandlingarna.