Omstruktureringsstyrkan snart redo för insats

Om en knapp månad byter de som ska sköta avvecklingen av den svenska insatsen i Afghanistan från grön till beige uniform. Uppgiften i Afghanistan handlar om att inventera, sanera och skicka hem materiel som samlats på campen strax utanför Mazar-e-Sharif under mer än sju år.

Nio fordon övade framryckning i okänd terräng i närheten av Livgardet, Kungsängen. Foto: Mats Laggar/ Försvarsmakten
Mikael Perez var en av de som deltog i omställningsstyrkans transportövning vid i Livgardet.
Mikael Perez var en av de som deltog i omställningsstyrkans transportövning vid i Livgardet. Foto: Mats Laggar/ Försvarsmakten
Ett av momenten var att genomsöka fordonen.
Ett av momenten var att genomsöka fordonen. Foto: Mats Laggar/ Försvarsmakten
Övningsledare Björn Wadefur ger instruktioner inför övningen.
Övningsledare Björn Wadefur ger instruktioner inför övningen. Foto: Mats Laggar/ Försvarsmakten
Mikael Perez var en av de som deltog i omställningsstyrkans transportövning vid i Livgardet. Foto: Mats Laggar/ Försvarsmakten
Ett av momenten var att genomsöka fordonen. Foto: Mats Laggar/ Försvarsmakten
Övningsledare Björn Wadefur ger instruktioner inför övningen. Foto: Mats Laggar/ Försvarsmakten

– Det är en häftig utmaning. Dels för att det är mycket materiel som ska hem och dels för att uppgiften kan vara allt från relativt liten till hur stor som helst beroende på hur snabbt vi ska gå fram, säger Stefan Friberg, chef för de knappa 50 soldater som ska göra jobbet.

Till en början var det tänkt att FS 25, som startar sin mission i Afghanistan i maj, skulle flytta från Camp Northern Lights till den större och mer internationella Camp Marmal, som finns en halvtimmes bilresa därifrån. Försvarsmakten har nu valt att vänta med flytten för att i lugn och ro kunna slutföra alla avtal och överenskommelser.

Helt klart är i alla fall att det är stora mängder utrustning som ska hem till Sverige och de som sköter det är omstruktureringsstyrkan. Den åker ner i maj som en del i FS 25 och benämns i förbandet som OMS 3.
Större delen av OMS 3 kommer från Trängregementet i Skövde och är förstärkta med specialister från andra delar av landet.
De saker som inte kommer att behövas fram till dess att säkerhetsansvaret under slutet av 2014 har lämnats över till afghanska säkerhetsstyrkor kommer att fraktas hem med flyg och båt.

Före hemtransport ska all materiel räknas igenom och listas, saneras och packeteras. En stor del av arbetet är saneringen som är viktig eftersom den bakterieflora som finns i Afghanistan är en annan än den i Sverige. En miss i rengöring och sanering kan betyda spridning av sjukdom hemma i Sverige.
Saneringen är ett jättejobb. Bara att göra rent ett fordon kommer att ta två eller till och med tre dagar och det är flera faktorer som påverkar. Tillgången till vatten är begränsad på campen och de avlopp som finns klarar inte hur mycket som helst, dessutom ska det finnas plats att spola av fordonen på.
– Vi kommer att starta med de fordon som inte behövs så snart vi kan och vi ska göra allt vi kan för att det ska vara klart för FS 26 som kommer efter oss, säger Stefan Friberg.