Med helikopter ombord

Förra veckan lämnade HMS Carlskrona Sverige för att från 6 april till 6 augusti ingå i EU:s Operation Atalanta utanför Somalias kust. I den svenska styrkan, ME0 3, ingår också två Helikopter 15 och ett 20-tal personer från Helikopterflottiljen.

Helikopter 15 under övning med HMS Carlskrona veckorna innan avfärd. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten

Helikoptrarna kommer snart att flygas ner med transportflyg till Djibouti för att vara redo när Carlskrona anländer. En helikopter ska alltid vara baserad ombord och en står iland som reserv eller för större underhåll. Att landa och starta från fartyg har försvarsmaktens helikoptrar gjort under en lång tid, med olika typer av helikoptrar och från olika typer av fartyg. Att vara baserad ombord innebär att helikopterbesättningen och teknisk personal bor och verkar ombord på fartyget och att helikoptrarna kan genomgå relativt avancerat underhåll ombord.

Helikoptrarnas uppgift

Helikoptrarna används som fartygets förlängda arm och kan spana, upprätta samband, dokumentera, identifiera okända båtar samt stödja bordningsstyrkan. Operationens huvuduppgift är att ge skydd åt fartyg som för World Food Programmes räkning transporterar mat till nödställda i Somalia. Man ska även övervaka och skydda fiske och andra sjötransporter mot pirater.
– Vid förra insatsen, ME02, för tre år sedan, tillfördes Carlskrona en helikopterenhet som ställdes ombord. Nu är helikopterenheten en tjänstegren som andra som ingår i fartyget, berättar chefen för Tredje helikopterskvadronen, kommendörkapten Per Skantz. Detta innebär att all helikopterpersonal nu ingår i fartyget och även har uppgifter att sköta ombord utöver sin helikoptertjänst, till exempel vid skyddslarm eller andra händelser som kräver en insats.

Utmaningen ombord

Vad är då den speciella utmaningen med att vara fartygsbaserad? Naturligtvis måste man vänja sig vid att jobba från en plattform som ständigt rör sig och eftersom helikoptern står på däck hela tiden får man anpassa en del åtgärder efter rådande väderlek. 

– På Carlskrona har det varit en utmaning att just hitta ändamålsenliga utrymmen för exempelvis verktyg, dokumentationsutrustning och verkstad för säkerhetsmateriel, förklarar Per Skantz. Fartyget är ju inte från början dimensionerad för att ha en helikopter baserad ombord.  En annan del är att kunna vara uppkopplad mot våra datasystem hemma i Sverige för att kunna dokumentera åtgärder på helikoptern och få tillbaka godkända data.

Tredje helikopterskvadronen, som är baserad i Ronneby, är särskilt fokuserad på Helikopterflottiljens sjöoperativa förmåga. De har idag fyra specialanpassade Helikopter 15 och kommer i framtiden även att flyga den nya Helikopter 14 som är utrustade för sjöoperativa insatser. Men idag ligger fokus på ME 03.
– Enheten är väl utbildad och känner sig beredd att genomföra insatsen. Alla har laddat under cirka sec månader och nu vill vi iväg, avslutar Per Skantz.