Marininspektören på besök i USA

Under knappt en vecka har marininspektör Jan Thörnqvist varit i USA. Det främsta skälet har varit att på plats följa upp HMS Falken. Under hård vind och extremt högvatten i Norfolk mötte marininspektören både besättning och elever ombord.

Chefen för US Navy, Jonathan Greenert och marininspektör Jan Thörnqvist diskuterade marina utmaningar. Foto: Peter D. Lawlor/US Navy

Falken har på sin expedition besökt ett flertal hamnar i USA och haft möjlighet att samverka med både kustbevakningen och flottan. För fartyget väntas nu närmast besök i Washington. På den delen av resan kommer både amerikanska sjökadetter och krigsskadade att vara med ombord.

I samband med resan har marininspektören också passat på att träffa amerikanska marinledningen och chefen för US Navy, Chief Naval Operations (CNO), Amiral Jonathan Greenert. De diskuterade både möjligheter och utmaningar av vårt införande av specialistofficerare, Operation Atalanta, ubåtar, minröjning samt framtida samövningar och ekonomiska utmaningar.

Ett av fokusområdena för resan var att undersöka framtida möjligheter för svenska marinens specialistofficerare att studera vid amerikanska flottans och marinkårens högre skolor. Som ett led i detta besöktes den högre utbildningen för marinkårens Warrant Officers vid Quantico och flottans Senior Enlisted Academy i Newport.

Läs mer om HMS Falken på deras blogg.