Ledningsstödsenheten – smal och skarp

En av FMLOG:s nya enheter från årsskiftet är Ledningsstödsenheten. Där samsas verksamheter som till exempel expedition och arkiv, skyddsvakter i Uppsala, affärsstöd, transporter och tullhantering. Chef är Lars-Åke Nilsson som svarar på några frågor om enheten:

Lars-Åke Nilsson Chef FMLOG:s Ledningsstödsenhet Foto: Eva-Pia Sandstedt

Vad händer just nu på Ledningsstödsenheten?

– Vi är en kompetensenhet. Hos oss har vi smala men skarpa kompetenser där det händer mycket. Just nu håller vi på att bygga upp en Affärsstödsavdelning som ska vara en kontaktyta mot Försvarets materielverk:s upphandlingssida. Försvarsmakten måste ha egen kompetens för att upphandlingarna ska bli bra.

– Vi håller också på att titta på hur arbetssättet måste förändras när Försvarsmaktens nya ärende och dokumenthanteringssystem (VIDAR) införs i höst. Alla i Försvarsmakten måste förhålla sig till det men framför allt personalen inom arkiv- och expeditionstjänst.

– Ett annat viktigt arbete är att sprida kunskapen om tullhantering i Försvarsmakten. Vi håller på att tullcertifiera 9 godsmottagningar på Försörjningsenheten. Det blir ett lyft för hela Försvarsmakten. Vi utreder också huruvida vi ska ha ett tull-lager i Försvarsmakten.

Vilken är den viktigaste uppgiften just nu?

– Den övergripande viktigaste uppgiften är att hitta nya arbetssätt för att minska kostnader. Bland annat handlar det om att anpassa arbetssätt efter ny teknik.

Kan du ge ett bra tips till FMLOG:s medarbetare som rör era tjänster?
–Många undrar när de ska vända sig till Transportkontoret och när de kontakta Reseavdelningen på FMV FSV. Därför har vi lagt upp tydlig information under Tjänster på emil. En tumregel är att resor i samband med vanliga tjänsteärenden beställer man som vanligt i PRIO och de hanteras av Reseavdelningen. Resor som har anknytning till internationella insatser bokas via Transportkontoret.