Generalen lämnar av

Nu lämnar general Lars-Olof Corneliusson Afghanistan efter sex månader som stabschef vid Regional Command North i Mazar-e-Sharif. Han är positivt överraskad av de afghanska säkerhetsstyrkornas framsteg och vilja att ta ansvar.

Lars-Olof Corneliusson är positivt överraskad av de afghanska säkerhetsstyrkornas framsteg och vilja att ta ansvar.
Lars-Olof Corneliusson är positivt överraskad av de afghanska säkerhetsstyrkornas framsteg och vilja att ta ansvar. Foto: Kajsa Linnarsson/Försvarsmakten
Lars-Olof Corneliusson är positivt överraskad av de afghanska säkerhetsstyrkornas framsteg och vilja att ta ansvar. Foto: Kajsa Linnarsson/Försvarsmakten

– De är mogna att ta över. Kanske inte alltid på det sätt som vi vill, men på sitt sätt. Afghanerna är ett stolt folk. De vill ta hand om sitt eget land. Det är klart att det finns bakslag, men på det stora hela har man kommit långt, säger han.

Nu är nyckeln till fortsatt framgång ett ökat fokus på polis och åklagarväsende, med armén som ett stöd i bakgrunden, anser Corneliusson.  

– Allt kan inte lösas med strid och krigföring. Man måste använda polisen i främsta ledet. Det behövs åklagare ute i fält för att säkra bevis och lagföra brottslingar, säger han.

Isaf, International Security Assistance Force, har delat in Afghanistan i fem regionala enheter, så kallade regional commands. Svenskarnas operationsområde ingår i Regional Command North (RC North), där Tyskland har det övergripande ansvaret. I staben finns just nu 18 nationaliteter representerade.

– Det har varit oerhört spännande och intressant att få jobba i en sådan internationell stab med så många olika kulturella och yrkesmässiga bakgrunder, säger Corneliusson.

Hans största utmaning som stabschef har varit att få denna brokiga skara människor att jobba ihop som ett team. Men Corneliusson har också uppmuntrat ett mer utåtriktat förhållningssätt bland sin personal. Tidigare ägnade sig staben i princip uteslutande åt att stödja Isaf-operationer, men under Corneliussons ledning har man övergått till att också agera mentorer åt sina motsvarigheter inom de afghanska säkerhetsstyrkorna.
 
– Men vi kan inte bara överföra våra egna lösningar, utan vi måste ge afghanerna vad de har nytta av, säger Corneliusson.

I Afghanistan är läs- och skrivkunnigheten låg. Ytterst få har någon datorvana. Det påverkar naturligtvis vilka lösningar som blir framgångsrika. Alltför högteknologiska system har varit svåra att implementera. Däremot har införandet av mer grundläggande kommunikationssystem fungerat mycket bättre, enligt Corneliusson.

Han har själv varit mentor åt generalmajor Jamaludin, stabschef för afghanska arméns 209:e kår. På frågan om vad som är hemligheten bakom ett gott ledarskap svarar Corneliusson:        

– Det gäller att lyssna mer än man pratar.