Från dvala till full verksamhet

Det är sju år sedan flygvapnet var på Jokkmokks flygbas och övade i den här omfattningen. Det krävs en hel del förberedelser för att starta upp en bas som inte använts på ett par år i den omfattning som en flygvapenövning innebär.

Under Flygvapenövning 2013 grupperar cirka 250 personer på Jokkmokkbasen, i syfte att öva nationellt försvar av Sverige. Foto: Jan Jönsson/Försvarsmakten
Räddning, röjning och reparationsplutonen snöröjer bansystemet så att Jas 39 Gripen kan landa på Jokkmokksbasen.
Räddning, röjning och reparationsplutonen snöröjer bansystemet så att Jas 39 Gripen kan landa på Jokkmokksbasen. Foto: Jan Jönsson/Försvarsmakten
Samverkan med företrädare för rennäringen har skett.
Samverkan med företrädare för rennäringen har skett. Foto: Jan Jönsson/Försvarsmakten
Räddning, röjning och reparationsplutonen snöröjer bansystemet så att Jas 39 Gripen kan landa på Jokkmokksbasen. Foto: Jan Jönsson/Försvarsmakten
Samverkan med företrädare för rennäringen har skett. Foto: Jan Jönsson/Försvarsmakten

Uppstarten av övningen har gått bra, under söndagen anlände de sista enheterna till Jokkmokk. Under lördagen så genomförde bataljonsledningen ett samverkansmöte med chefer för övriga förband som grupperar vid basen och inbjudna markägare i syfte att minimera risken för eventuella händelser som kan uppfattas som störning.

Lite ringrostiga

Flera av de övade har uttalat att de känner sig lite ringrostiga. Inget konstigt med det, det är länge sedan det övades på basen i större omfattning. Att fler av de yngre officerarna och soldaterna aldrig har varit på Jokkmokksbasen vittnar om att lång tid har passerat.

Den allmänna känslan är dock att det är mycket positivt att få omgruppera till en krigsbas, det tillför en ytterligare dimension som gör att det blir mer verkligt.

En snörik vinter som denna har inneburit ett hårt jobb att snöröja bansystemet, bygga upp ledningssystem, kontrollera elsäkerheten med mera. Bland annat finns det bestämmelser för den verksamhet som bedrivs på en flygbas och flygplats. Ett krav är att de som vistas på bansystem och i den direkta närheten, exempelvis där flygplanen är uppställda, har en godkänd och giltig utbildning. Utbildningen kallas för air side-utbildning och den genomfördes under söndagen för berörd personal.

Allt för att både basen och personalen ska vara redo att ta emot Jas 39 Gripen under flygvapenövningen.

Vardagen på basen

Glenn Hansén, som till vardags är chef på basen tycker inte att det är så märkvärdigt att öva på basen.

– Vi har basen i bra skick vad avser taxibanor och rullbanor, de besiktas varje år. Det som är runt omkring kan behövas en handpåläggning eftersom det är ett tag sedan sakerna var i bruk, säger han.