Förtydligande avseende Camp i Afghanistan

Den svenska basen Camp Monitor i Afghanistan håller just nu på att avvecklas och lämnas över till afganska armén. Viss materiel måste dock tas hem till Sverige och kan inte lämnas över till afghanska armen. Men sammantaget lämnas allra största delen av basen över till afghanerna som får ett bra tillskott till infrastrukturen för 209:e kåren.

– Vi tar hem all m-nummersatt militär materiel då denna har en plats i krigsorganisationen. Sekretessklassad materiel och särskilt värdefull materiel tas också hem, säger Lars Norberg på Högkvarteret som är ansvarig för avvecklingen av Camp Monitor.

Den materiel som Försvarsmakten i första hand plockar hem är drivmedelsanläggningen, eftersom den ingår i en av logistikbataljonerna, samt det nya köket.
– Köket ingår också i en av logistikbataljonerna och är bara ett år gammalt. Dessutom har afghanerna svårt att hantera ett modernt energikrävande kök, säger Lars Norberg.

De nya och moderna elverken av HES- modell tas också hem eftersom de kräver komplicerat underhåll och reservdelarna är mycket dyra.
– Elverken ersätts med standardelverk av ISAF NTM-A(Nato Training Mission Afghanistan) som också kommer att utbilda driftpersonalen på de nya elverken, säger Lars Norberg.

När det gäller övrig materiel har Försvarsmakten gjort en beräkning på hur mycket det kostar att bryta materielen och sanera och packa den för att ta hem den, jämfört med kostnaden för att köpa nytt om den skulle behövas i en ny insats.
– Vi har också värderat om afghanska armén har någon nytta av det som lämnas kvar. I all materiel som lämnas kvar ingår också omkring ett års förbrukning av reservdelar för exempelvis el, vatten, avlopp och vattenrening, säger Lars Norberg.

På Monitor genomförs nu ett traineeprogram där 20 afghanska blivande drifttekniker får sex veckors utbildning inom el, vattenrening och distribution samt avloppshantering.
– Vi gör även en revidering av driftinstruktionen som översätts till engelska och Dari och en svensk tolk är med och tolkar under hela utbildningen, säger Lars Norberg.

Den natoledda Isafstyrkan har också tydliga bestämmelser som anger när en camp får lämnas över till afghanerna och när all infrastruktur ska tas bort.
– Exempelvis får Isafsyrkan inte lämna kvar någon infrastruktur på privat mark utan marken ska lämnas tillbaka som man tog över den. Därför rivs exempelvis helikopterplattan i södra änden av Camp Monitor då den står på privat mark, säger Lars Norberg