Försvarsmakten vill att tolkarnas stöd ska prövas

I går lämnade Försvarsmakten in sitt svar till regeringen om vilket stöd Sverige kan ge lokalanställd personal när den svenska styrkans närvaro i Afghanistan trappas ned. Försvarsmakten rekommenderar att andra myndigheter hjälper till, till exempel inom systemet för den nationella flyktingkvoten.

Försvarsmakten vill att andra myndigheter ska överväga möjligheten att ge de lokalanställda tolkarna stöd, till exempel inom systemet för den nationella flyktingkvoten. Foto: Torbjörn Gustafsson/Försvarsmakten

Försvarsmakten konstaterar att det finns en hotbild för de lokalanställda som är knutna till den svenska styrkan i Afghanistan.
- Det gäller framförallt tolkarna. Vi har samarbetat nära med dessa och de har varit med i Isafs operationer, säger insatschef Anders Silwer.

När det gäller denna grupp, som är särskilt utsatt, anser Försvarsmakten att andra myndigheter bör överväga möjligheten att ge stöd, till exempel inom systemet för den nationella flyktingkvoten.
- Försvarsmakten har tagit ett ansvar så långt våra mandat som arbetsgivare når. Vi är beredda att bistå berörd utlandsmyndighet och migrationsverket med information om de anställda, hjälp med resor och annat stöd som kan behövas för dessa myndigheters åtgärder, säger Anders Silwer.

Försvarsmakten har redan gjort en del åtgärder för de tolkar som är anställda av myndigheten.
- Vissa har erbjudits att ha kvar sin anställning men med nya uppgifter. En del har rekommenderats till andra arbetsgivare. Dessutom har ett avvecklingsprogram tagits fram med uppföljande intervjuer för de tolkar som blir övertaliga. Under den perioden får de en lön som är något lägre än när de tjänstgör, säger Anders Silwer.

I sitt svar till regeringen framhåller Försvarsmakten vikten av att skynda på processen, med hänsyn till de stora och snabba förändringar som sker inom insatsen i Afghanistan.