Försvarsmakten tar arbetsgivaransvar för tolkarna

I nästa vecka lämnar Försvarsmakten ett bakgrundsmaterial om lokalanställd personal knuten till den svenska styrkan i Afghanistan till Försvarsdepartementet.  Underlaget ska vara till stöd vid regeringens bedömning om vilken hjälp Sverige ska ge till de lokalanställda när den svenska styrkans närvaro i Afghanistan trappas ner.

– Den lokalanställda personal som jobbar med oss i Afghanistan är viktiga för att vi ska kunna lösa våra uppgifter. Vi bedömer att enskilda hot finns, främst mot tolkarna, och vi ska inte glömma bort att två tolkar har stupat i sitt arbete för oss. Men hotbilden varierar mycket beroende på varje individs sociala situation, säger insatschef Anders Silwer.

Det handlar om ett trettiotal lokalanställda tolkar, varav sex är anställda direkt av Försvarsmakten och övriga via ett bemanningsföretag. Förra året lämnade 24 av tolkarna in en asylansökan till den svenska ambassaden i Kabul. Enligt gällande svenska regler kan asylansökan dock endast göras på plats i Sverige och ansökan avslogs.

– Vi tar vårt arbetsgivaransvar för de lokalanställda tolkarna, men asylfrågan äger inte vi. Det underlag vi lämnar i nästa vecka ska hjälpa regeringen att bestämma hur Sverige kan stödja vår lokalanställda personal när vi lämnar Afghanistan, säger Anders Silwer.

Tolkarna har erbjudits att ha kvar sin anställning även då den svenska insatsen i Afghanistan trappas ner med delvis bibehållen lön. Försvarsmakten driver också ett avvecklingsprogram med uppföljande intervjuer med tolkarna för att bedöma hur deras situation ser ut.

Det nuvarande politiska mandatet är att vara kvar i Afghanistan till sommaren 2014.