Försvarsmakten hedrade prinsessan Lilian

Med hedersvakt, salut, parad, musik, kransbärare och kistbärare bidrog Försvarsmakten till att göra ceremonin i samband med prinsessan Lilians begravning högtidlig och vördnadsfull.

Försvarsmakten gav prinsessan Lilians begravning en högtidlig inramning. Foto: Astrid-Emilia Amtén/Försvarsmakten
Försvarsmaktens personal paraderade utmed kortegevägen.
Försvarsmaktens personal paraderade utmed kortegevägen. Foto: Astrid-Emilia Amtén/Försvarsmakten
Sorgflor sattes på fanorna.
Sorgflor sattes på fanorna. Foto: Astrid-Emilia Amtén/Försvarsmakten
Försvarsmaktens personal paraderade utmed kortegevägen. Foto: Astrid-Emilia Amtén/Försvarsmakten
Sorgflor sattes på fanorna. Foto: Astrid-Emilia Amtén/Försvarsmakten

Kommendantstaben samordnade Försvarsmaktens deltagande vid begravningen av prinsessan Lilian. Livgardets soldater och officerare var närmast kistan och det kungliga slottet, men på plats fanns också personal från Amfibieregementet, Luftstridsskolan, Norrbottens flygflottilj F 21, Blekinge flygflottilj F 17, Ledningsregementet och Militärhögskolan Karlberg.

– Det är ett jättestort samarbetsprojekt som har fungerat utmärkt. Vi är ett stort antal deltagare från Försvarsmakten och vi har ett nära samarbete med Hovet, Polisen, Säpo och andra, säger överstelöjtnant Richard Beck-Friis Häll, som är chef för kommendantstaben.

Förutom insatser som hedersvakt, kistbärare, kransbärare samt sorgemarscher av musikkårer, paraderade Försvarsmaktens personal längs kortegevägen. Från Skeppsholmen sköts sorgesalut med 21 skott.

– Det har varit mycket komplext eftersom allt är genomtänkt - hela vägen från mottagandet av kistan vid slottet till dess nedsänkning i graven. Det är viktigt att det blir en respektfull och värdig ceremoni, säger överstelöjtnant Richard Beck-Friis Häll.