Förbereder sig för fullt inför uppdrag i Mali

I Stockholm förbereder sig officerarna och soldaterna för att om ett par veckor utgöra det svenska bidraget till EUTM (European Union training mission) i Mali.

Personalen kommer från fallskärmsjägarkompaniet i Karlsborg som bemannar delar av insatsen (arkivbild). Foto: Ronnie Hammar/Försvarsmakten
Kapten Henrik Hjulström, chef för det svenska utbildningsstödet i Mali.
Kapten Henrik Hjulström, chef för det svenska utbildningsstödet i Mali. Foto: Ronnie Hammar/Försvarsmakten
Kapten Henrik Hjulström, chef för det svenska utbildningsstödet i Mali. Foto: Ronnie Hammar/Försvarsmakten

Uppdraget är att utbilda den Maliska försvarsmakten i att hantera det osäkra säkerhetsläge som råder i landet sedan konflikterna blossade upp i slutet av förra året.
– Vi kommer bidra med den kunskap vi har om hur soldatutbildning på plutonsnivå bedrivs effektivt och med god kvalité, berättar kapten Henrik Hjulström, som är chef för det svenska utbildningsstödet i Mali.

Utöver soldatutbildning och rådgivning kommer de svenska soldaterna att bidra med utbildning i mänskliga rättigheter och skydd av civila.

Omställningen från vinterutbildning i ett snöigt och kallt Sverige till subtropiskt klimat i Mali kommer vara stor och måste gå snabbt.
– Jag och mina soldater är vana vid kort förberedelsetid för olika uppgifter, vi känner varandra väl och är samövade, berättar Hjulström.

Det svenska bidraget kommer inte att delta i operativa insatser i Mali.