Flygtransporten till Mali i luften

I dag flyger Försvarsmakten materiel till insatsen i Mali. Med flygplanet Boeing C-17 Globemaster transporteras utrustning från Tyskland och Cypern till Bamako i Mali och Dakar i Senegal som stöd till den afrikanskledda insatsen.

Försvarsmakten transporterar materiel till insatsen i Mali med flygplanet Boeing C-17 Globemaster. Foto: Marco Nilsson/Försvarsmakten

Försvarsmakten har fått i uppdrag att stödja medlemsländerna i det västafrikanska samarbetsorganet Ecowas med transportflyg. Stödet utgår från Försvarsmakten del i det multilaterala samarbetet om strategiska flygtransporter, SAC, där Sverige tillsammans med elva andra länder gemensamt köpt in och bemannar tre transportflygplan av typen Boeing  C-17 Globemaster. Sveriges bidrag till Mali-insatsen består av 40 flygtimmar.

Planet lyfter idag från Pápa, Ungern, där planen är baserade, flyger till Köln för att lasta bland annat generatorer och pontoner. Därefter går planet till Cypern för att hämta vapen som skänkts till den maliska försvarsmakten. 

– Det känns bra att Försvarsmakten kan ge ett välbehövligt bidrag till insatsen. Vi utnyttjar nu drygt tjugo timmar av de fyrtio vi har avsatt och vi ser nu över möjligheterna att bidra med resterande timmar av transportstödet, säger Anders Silwer, Försvarsmaktens insatschef.