Fältarbetsfunktionen - en viktig del i framtidens försvarsförmåga

Med professionell kompetens röjer ingenjörsoldaterna minor och bygger förbindelser för att möjliggöra framkomlighet för framryckande förband.

Ingenjörbandvagnen lotsas över bron som lagts ut av brobandvagnen för att på andra sidan fortsätta minbrytningen. Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten
Ingenjörsoldater genomför moment "öppna väg".
Ingenjörsoldater genomför moment "öppna väg". Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten
Fältarbetsfordon tar med sin kapacitet på 60 km/h snabbt bort hinder som står i vägen.
Fältarbetsfordon tar med sin kapacitet på 60 km/h snabbt bort hinder som står i vägen. Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten
Stefan Andersson, chef produktionsledningens arméavdelning,  provar nöjt personbron.
Stefan Andersson, chef produktionsledningens arméavdelning, provar nöjt personbron. Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten
Ingenjörsoldater genomför moment "öppna väg". Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten
Fältarbetsfordon tar med sin kapacitet på 60 km/h snabbt bort hinder som står i vägen. Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten
Stefan Andersson, chef produktionsledningens arméavdelning, provar nöjt personbron. Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten

Ammunitionsröjningskompaniet fick i samband med arméns chefsgruppsmöte möjlighet att visa funktionens förmåga och vilken nytta den gör för andra delar av armén. Efterfrågan är stor och idag finns grupper ständigt insatta i Afghanistan vilket i sin tur påvisar att funktionen är ett viktigt redskap för förbandens säkerhet.

– Jag skulle inte vilja sätta ner foten på okänd mark utan att ingenjörerna har konstaterat att det inte finns några minor i området, sa chefen för produktionsledningens arméavdelning Stefan Andersson, vid sitt besök på förbandet.

Ett annat viktigt område inom fältarbetsfunktionen är förbindelseförmågan, att snabbt ta sig över vattendrag för att säkerställa området så att förbanden kan fortsätta sin framryckning, är ett självklart moment inom armén. Ing 2 har det senaste året fått en stor del ny materiel, bland annat personbron som visats sig vara mycket effektiv och lätthanterlig. Annan ny materiel som tillförts förbandet är Ingenjörbandvagnen och Fältarbetsfordon 16 ton som även den fick möjlighet att visa upp sig under besöket. Positivt till detta är att det nu även är beslutat att införa brobandvagnen, vilket möjliggör en ännu bättre förutsättning för framkomlighet och förbindelsearbete i samarbete med ingenjörbandvagnen.

Fältarbetsfunktionens nytta kommer fortsatt visa sig under årets övningsserie som genomförs tillsammans med övriga förband inom armén, samtidigt som vi fortsätter bemanna våra internationella insatser.