”Vi måste bli bättre på att samverka!”

– Ju mer vi pratar med varandra och ju mer vi tar del av varandras planer, ju bättre blir det, konstaterade Skåne läns landshövding Margaretha Pålsson, när hon under måndagen besökte staben för Militärregion Syd (MR S) som blev operativ den 15 januari.

– Detta är en bra reform. Jag tror på ökad samverkan, konstaterade Skånes landshövding Margareta Pålsson när Chefen för MR S, överste Michael Nilsson, visade upp ledningscentralen i MR S stab. Foto: arl M Sjöstrand

Ett tecken på att den nya militärregionen är i full sving är en ökad civil-miltär samverkan. MR S har sex län inom sitt område och har nu haft inledande kontakter med samtliga. Landshövdingen i Malmö, Margareta Pålsson visade stort intresse under sitt besök vid MR S stab på Revingehed och konstaterade att civil-miltär samverkan är ett viktigt arbete som nu bara är i sin linda.
– Här har vi en resa att göra, tillsammans. Vi måste bli bättre på att samverka!
Det gemensamma arbetet som påbörjats handlar bland annat om planering inför framtida större olyckor och naturkatastrofer samt om ett återtagande av en beredskapsplanering.