Rådgivning till nytta för både svenskar och afghaner

Överstelöjtnant Tony Petersson har under sex månader hjälpt till att bygga upp säkerhetsstrukturen i norra Afghanistan tillsammans med sitt team med svenska rådgivare. När han nu lämnar Mazar-e-Sharif är det med vetskapen att hans afghanska kollegor är redo att stå på egna ben.

Överstelöjtnant Tony Petersson lyssnar in på vad hans afghanska kollegor har att säga. Foto: Per-Ola Mjömark/Försvarsmakten
De afghanska säkerhetsstyrkorna står nu på egna ben i norra Afghanistan.
De afghanska säkerhetsstyrkorna står nu på egna ben i norra Afghanistan. Foto: Per-Ola Mjömark/Försvarsmakten
OCC-P-möten hålls så gott som dagligen i Balkhprovinsen.
OCC-P-möten hålls så gott som dagligen i Balkhprovinsen. Foto: Per-Ola Mjömark/Försvarsmakten
De afghanska säkerhetsstyrkorna står nu på egna ben i norra Afghanistan. Foto: Per-Ola Mjömark/Försvarsmakten
OCC-P-möten hålls så gott som dagligen i Balkhprovinsen. Foto: Per-Ola Mjömark/Försvarsmakten

Operational Coordination Center Advisors Team (OCCAT), är små team med rådgivare som deltar i de lokala militära stabernas planering ute i de afghanska provinserna. På mer eller mindre daglig basis har Tony Petersson sedan september månad samarbetat med representanter från bland annat den afghanska armén och polisen i Balkhprovinsen under deras möten. Den första tiden som rådgivare till sina afghanska kollegor liknar Tony Petersson med att ge sig ut på obruten mark.
– När uppdraget uppstod fanns ingen beskrivning om vad uppgiften innebar. Men det gav mig också möjlighet att själv göra mina tolkningar, både ur ett ANSF-perspektiv (de afghanska säkerhetsstyrkorna) och ett Isaf-perspektiv, förklarar han.

Tony Peterssons roll är inte att ge avgörande taktiska eller operativa råd. Istället ligger hans fokus framförallt på den interna utvecklingen av forumet OCC-P Balkh.
– Sen är det alltid kul att tänka taktik, men där är jag väldigt försiktig. Det är afghanerna som tar ansvaret. Samtidigt är det av stor vikt att vara närvarande på daglig basis, för att få en förståelse för de afghanska säkerhetsstyrkornas interna angelägenheter och interna processer.
– Förstår jag inte dessa kan jag inte heller ge några råd, säger Tony Petersson och förklarar samtidigt att Sverige också har nytta av att få ta del av informationen som delges när representanter för de afghanska säkerhetsstyrkorna sätter sig ner i samma rum.
– Och om vi har vi ett öra mot rälsen på OCC-P, har vi även ett öra mot vad som händer i provinsen Balkh. Det är bra att Task Force Northern Lights även i framtiden kommer att vara involverade i OCC-P, förklarar han.

Koordineringscentret för säkerhet och stabilitet, OCC-P i provinsen Balkh, har redan idag en självskriven roll för den fortsatta säkerhetsutvecklingen i Afghanistan.
– De är redo att stå på egna ben nu, säger Tony Petersson och berättar att han känner sig nöjd med det man åstadkommit under sex månader.
– Jag tycker att vi uppnått resultat. Det har blivit ett fungerande forum. Och jag har sett mina afghanska kollegors utveckling. Allt från deras önskemål och tankar i början om vad de ville göra, till att man nu faktiskt gör det.