Övar inför beredskap i England

Artilleriets lokaliseringsradar, Arthur är en förmåga som ingår EU:s stridsgrupp under 2013, EUBG 13, där England är värdnation. Tillsammans med Luftvärnsregementet, Lv 6, i Halmstad, pågår kontroller och övningar för personalen och systemen som ska övas i England.

Foto: Niklas Nyström/Försvarsmakten
Under systemkontrollen sköts bland annat lysgranater över Boden södra skjutfält.
Under systemkontrollen sköts bland annat lysgranater över Boden södra skjutfält. Foto: Niklas Nyström/Försvarsmakten
Under systemkontrollen sköts bland annat lysgranater över Boden södra skjutfält. Foto: Niklas Nyström/Försvarsmakten

– Inför kommande deltagande i EUBG 13 är det av största vikt att känna till systemets förmågor och hur de bäst kan användas för att ge önskat underlag till understödd chef, i vårt fall 42:a Commando Royal Marines, säger kapten Niklas Hemphälä som är chef för radarplutonen.

Under onsdagen genomfördes systemkontroll med Arthur för 911:e pjäskompaniet och 914:e sensorkompaniet från Artilleriregementet. Övningen syftade på att testa olika vinklar och avstånd och laddningar när det gäller att skjuta granatkastare. Utöver det övades att variera platsen för granaternas nedslag, så kallat målområde, och så kallad omgruppering av pjäsplats.

Skjutningen genomfördes på Bodens södra skjutfält i strålande solsken från en blå himmel och en temperatur på minus 20 grader,
– Med andra ord perfekta förhållanden för den här typen av verksamhet, säger kapten Malin Scharffenberg Kahlke som agerade skjutledare och säkerhetschef.

Många erfarenheter drogs under dagen och minst lika viktigt är det analysarbete som tar vid efter utfallet av genomförda skjutningar för att kunna taktikanpassa. Det gäller enheternas uppträdande och artilleriets förberedelser inför kommande övning tillsammans med Lv 6 i Halmstad under våren och slutövningen i Storbritannien under senvåren.

Självklart var även Artilleriets stridsskola representerade med en egen Arthur och tog tillfället i akt att samla in data för framtida utveckling.
– Skjutdagar som denna när vi bestämmer över skjutningarna, ger oss möjlighet att testa det vi behöver för att få reda på systemens möjligheter och begränsningar, säger kapten Rein Pella som är systemföreträdare för radarsystemet Arthur.
Under systemkontrollen fanns en representant från Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, på plats för att ta med sig analyser från kontrollerna i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Artilleriregementet har ett väl utvecklat samarbete med FMTS i Halmstad och nästa steg i detta samarbete är under veckorna 15 och 16 då ArtSS skolavdelning skickar två kadetter till Halmstad för utbildning på Arthursystemet.