Nytta och nöje

Snön singlar ned över HMS Belos, Första ubåtsflottiljens ubåtsräddningsfartyg, som ständigt står i beredskap för att kunna rädda ubåtsbesättningar i nöd. I nuläget är det som tur är lugnt och besättningen har flytt sina vardagliga rutiner till förmån för gemensamma övningar.

Vid Sjöstridsskolan finns en stor anläggning för att öva brandbekämpning ombord. Foto: Hanna Kannerstål/Försvarsmakten
Hjärt- och lungräddning (HLR) är en viktig del av sjösäkerhetsutbildningen.
Hjärt- och lungräddning (HLR) är en viktig del av sjösäkerhetsutbildningen. Foto: Hanna Kannerstål/Försvarsmakten
Hjärt- och lungräddning (HLR) är en viktig del av sjösäkerhetsutbildningen. Foto: Hanna Kannerstål/Försvarsmakten

De senaste dagarna har besättningen ombord på ubåtsräddningsfartyget HMS Belos haft övningar i skyddstjänst på schemat. Eldbekämpning med handbrandsläckare, hjärt- och lungräddningsövningar på övningsdocka, livräddningsövningar i bassäng och fysiska tester har varit den utövade verksamheten i några dagar. Allt för att öka säkerheten ombord på fartyget.

Om något skulle hända ombord på fartyget, om en brand skulle bryta ut, om någon i besättningen skulle skadas eller om det har gått så illa att fartyget måste överges måste varje enskild individ veta vad som ska göras. I en stressad situation försvinner mycket av finmotoriken och de åtgärder som måste utföras bör ha tränats upprepade gånger. Därför har Belos besättning fått kämpa hårt för att förnya sina kunskaper i skyddstjänst. Övningarna avslutades under lediga former med middag.

– Det har varit roligt att komma ifrån det dagliga arbetet för några dagar och det kändes att det var dags att uppdatera kunskaperna, speciellt inom hjärt- och lungräddningen. Dessutom har det varit trevligt att umgås med hela besättningen, säger vicekorpral Mattias Nordlander, motortekniker på HMS Belos.

Förutom att öka säkerheten ombord på fartyget har skyddstjänstsövningarna tjänat ytterligare ett syfte.
– Belos är ett stort fartyg och det kan vara svårt att hinna prata med kollegorna i de andra tjänstegrenarna, säger kommendörkapten Jan Rahmström, fartygschef på HMS Belos. Att öva skyddstjänst tillsammans och avsluta med middag hade ett sammansvetsande syfte, samtidigt som det var lärande.