Nya överlevnadsinstruktörer till förbanden

Vid månadsskiftet januari-februari genomfördes den andra delen av instruktörskurs överlevnad som består av en sommar och en vinterdel. Efter elva dygns umbäranden i vildmarken utan normala faciliteterna som toalett med rinnande vatten, dusch, en normal säng och normalt ljus som normalt finns i vardagen, lyckades de 13 eleverna till slut med att bli godkända på alla momenten.

Förevisning av liggrop med tillhörande eld för att smälta snö på olika sätt, till exempel genom att lägga snö i en påse. Foto: Marcus Sjöberg/Försvarsmakten
Smältning av snö med hjälp av guldburk.
Smältning av snö med hjälp av guldburk. Foto: Marcus Sjöberg/Försvarsmakten
Skidmarsch.
Skidmarsch. Foto: Marcus Sjöberg/Försvarsmakten
Smältning av snö med hjälp av guldburk. Foto: Marcus Sjöberg/Försvarsmakten
Skidmarsch. Foto: Marcus Sjöberg/Försvarsmakten

Kursen består av en formell del där grunden läggs för att kunna överleva. Efter detta genomförs en tillämpad del där eleverna får sätta sina nya kunskaper och färdigheter på prov.

Kursen genomfördes i Lappeasuando som ligger cirka fem mil söder om Kiruna. Moment som ingick var bland andra riskanalysutbildning i kallt väder, renslakt, islivräddning, ripjakt, fiske, olika former av bivackformer samt, det mest elementära i denna miljö, göra upp en eld i minus 25 graders kyla. Årets kurs bjöd dock på hyfsat bra väder med temperaturer på minus 27 grader som kallast.

SERE/PR

Utbildningen syftar till att tillföra överlevnadsinstruktörer till Försvarsmaktens insatsorganisation. Instruktörerna ska förmedla kunskaper och färdigheter inom SERE (Survival Evasion Resistance Extraction) samt leda utbildning inom funktionen PR (Personnel Recovery) som är det övergripande konceptet för Försvarsmakten i de fall personal behöver undsättas eller räddas.