ME 03 får hjälp att ladda för slutspelet

Brandlarmet ljuder och alla i besättningen tar sig till sina drabbningsplatser. Samtidigt kastas en docka i sjön som ska simulera att någon fallit överbord. Att hantera flera olika händelser parallellt är en del i träningen för ME 03.

En av nyckelspelarna i den yttre striden är kulspruteskytten. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten
Man över bord! Det tar inte många minuter för Carlskronas räddningsbåt att vara på plats.
Man över bord! Det tar inte många minuter för Carlskronas räddningsbåt att vara på plats. Foto: Niclas Ehlén/Försvarsmakten
Kulspruteskytt Frida Nilsson gör funktionskontroll på kulsprutan.
Kulspruteskytt Frida Nilsson gör funktionskontroll på kulsprutan. Foto: Niclas Ehlén/Försvarsmakten
Man över bord! Det tar inte många minuter för Carlskronas räddningsbåt att vara på plats. Foto: Niclas Ehlén/Försvarsmakten
Kulspruteskytt Frida Nilsson gör funktionskontroll på kulsprutan. Foto: Niclas Ehlén/Försvarsmakten

– Ett lag med en förstakedja som spelar lite för sig själv duger inte.
Det säger Dennis Hällje som är chef för den grupp som har till uppgift att träna sjögående enheter så att laget är på topp när slutspelet startar.

I förberedelserna inför den insats som ME 03 ska delta i är det en stor fördel att få ett stöd av ett team som är sammansatt av personer som behärskar alla disciplinerna som ska övas ombord. Den engelska benämningen för metoden är Sea Training Evaluation Analyze Method (STEAM) eller på svenska ”Träning av sjögående enheter”. Sjöstridsskolan har i marinen ansvaret för att hjälpa förbanden med den här typen av träning.

I början av övningsperioden på tio dagar var det många i besättningen som var nya och ovana i sina roller ombord. Det finns stor kompetens inom besättningen som måste samtränas för att få ut så mycket effekt som möjligt. Övningarna som genomförs under perioden börjar på en grundläggande nivå. Med tiden som personalen ombord blir tryggare i sina roller ökar svårighetsgraden. Flera olika moment läggs också in samtidigt så att alla funktioner tränas tillsammans.

Förbandet gör enkelt uttryckt en beställning av vilka moment och i vilken svårighetsgrad som de vill övas. STEAM bygger då övningsmoment där svårighetsgraden anpassas till vad som ska uppnås. I ME 03:s fall är en del av momenten anpassade till den insats fartyget ska delta i.

– Min uppgift som chef för STEAM är att se till att momenten byggs ihop så att fartygets olika funktioner coachas och drillas tillsammans säger Dennis Hällje.

Varje dag avslutas med en genomgång med inblandade personer för att diskutera igenom momenten. En rapport skrivs och överlämnas till fartygschefen som ger ett underlag för vidare övning och träning.

– Det stöd som vi får av STEAM-teamet är väldigt värdefullt. Det ger mig en grund för att fortsätta förberedelser och träning så att förbandet är så väl förberedda som möjligt när vi startar insatsen den 6 april, konstaterar Mathias Jansson, chef för ME 03.

Det är viktigt att besättningen spelar med och gör det med inlevelse. Övningarna handlar om aktiv fartygsträning och inte kontroll. Målsättningen är att laget ska spela tillsammans så att passningen kommer i rätt ögonblick för att det ska bli mål.

Vid insats kommer HMS Carlskrona att ingå i EU:s Operation Atalanta tillsammans med fartyg från andra länder i Europa.