Fullt utrustade soldater på Östermalm

Onsdag den 20 februari övar cirka 30 soldater från Livgardet på Östermalm i centrala Stockholm. Vapen förekommer men ingen skottlossning kommer att ske.

Syftet med övningen är att träna på vad som militärt kallas ”framryckning längs gata inom plutons ram”. I praktiken innebär det att 30 soldater, på ett så säkert sätt som möjligt, ska ta sig fram i stadsmiljö med all den komplexitet det innebär; motståndare kan finnas både på hustak, bakom fordon, i dörrar, fönster eller gömda vid korsningar.
– Det är viktigt för oss att träna i den miljö vi ska verka, säger löjtnant Jonas Sjövall, plutonchef.

Soldaterna kommer nämligen från Livgardets livbataljon, som har försvaret av Stockholm som en av sina uppgifter. Övningen är alltså viktig eftersom den genomförs på soldaternas ”hemmaplan”.

På förmiddagen rör sig soldaterna längs Östermalmsgatan och på tvärgatorna Skeppargatan-Sturegatan. Lunch intas i anslutning till Östra Reals gymnasium.

På eftermiddagen rör sig soldaterna västerut från Erik Dahlbergsgatan-Strindbergsgatan- Armfeltsgatan - Sandelsgatan. Under övningen bär soldaterna full stridsutrustning, inklusive vapen. Ingen skottlossning kommer att ske.

Tillfälliga avspärrningar kan förekomma i samband med passage över vägar. Övningen övervakas av militära övningsledare som bär blågula band.