Från K 3 till Mali

Försvarsmakten skickar cirka 15 svenska militära instruktörer till Mali. Sex stycken av dessa kommer från Livregementets husarer i Karlsborg. Detta blev klart i veckan. Svenskarna, som blir en del i ett nordiskt samarbete mellan Sverige och Finland, ska vara på plats i slutet av mars. Uppdraget är att utbilda Maliska soldater.

Ur arkivet: Fallskärmsjägarna i Karlsborg marscherar mot en gemensam uppställning 2010. Foto: Ronnie Hammar/ Försvarsmakten

Vad ska den svenska personalen göra?
– Den Maliska försvarsmakten har utbildningsstöd och rådgivningsbehov. Syftet är att stärka deras förmåga att hantera det akuta säkerhetsläget man står inför. Uppgiften är bred och omfattar bland annat utbildning i strid på plutons- och kompaninivå, humanitär rätt och krigets lagar. Det handlar om att bygga upp fungerande militära förband, berättar överste Anders Löfberg regementschef Livregementets husarer.

Vem har tagit beslutet?
 Regeringen har givit Försvarsmakten i uppdrag att inom ramen för en EU insats utbilda den Maliska försvarsmakten. Sedan har vi från Högkvarteret fått frågan där vi har ställt oss positiva att hjälpa till i Mali, berättar Löfberg. Vi har på K3 enheter som är lämpade för den här typen av uppdrag och vi skickar nu iväg fallskärmsjägare från vår Underrättelsebataljon.

Hur farligt är det?
– Det är en utbildningsinsats och syftar inte till att vi skall delta i stridigheterna. Den större enhet som mina officerare och soldaterna ingå i har enheter för sitt eget skydd. Jag ser inte i dagsläget att det är förenat med någon större risk men den personal vi skickar kan både utbilda och ta hand om sig själva. Att vi har officerare som varit insatta i utbildningsinsatser på andra håll i Afrika tidigare är också en fördel, berättar Anders Löfberg.

Vad händer nu?
 Personalen är uttagen och man genomför nu direkta praktiska förberedelser för insatsen som bland annat omfattar en kortare utbildning i Stockholmsområdet innan de åker, avslutar Anders Löfberg.