Försvarsmaktens insats i Uganda fortsätter

Försvarsmaktens utbildning av somaliska soldater ska fortsätta även under 2013. Det har regeringen nu beslutat. EUTM Somalia, som insatsen kallas, har i huvudsak genomförts i Uganda. Men det nya mandatet innebär att på sikt kan delar av insatsen ske i den somaliska huvudstaden Mogadishu, om säkerhetssituationen så medger.

Försvarsmaktens utbildning av somaliska soldater i Uganda fortsätter. Foto: Alexandros Kalotinis/Försvarsmakten

Försvarsmaktens utbildning av somaliska soldater började i maj 2010 och sker i samarbete med den Afrikanske unionen, FN, USA och Uganda. Syftet är att utbilda somaliska säkerhetsstyrkor och på så vis bidra till en stabilisering av situationen i Somalia. Hittills har cirka 3 000 soldater utbildats.

Försvarsmakten deltar med en stabsofficer och sju instruktörer. Regeringens beslut gäller under 2013 förutsatt att det finns ett giltigt mandat från EU.