Försvarsmaktens årsrapport inlämnad

Trots stora omställningar inom Försvarsmakten har de förelagda uppgifterna lösts med gott resultat. Det visar den årsrapport för 2012 som myndigheten lämnade in till försvarsdepartementet under fredagen.

– Försvarsmakten genomgår en stor transformation just nu, med bland annat omorganisationer och reformeringen av personalförsörjningen. Men vi har genomfört den verksamhet vi förutsatt, till den ekonomi vi planerat, säger ekonomidirektör Helena Holmstedt.

Under året som gått har Försvarsmakten upprätthållit beredskapen och hävdat Sveriges territoriella integritet. Internationella insatser genomförs i Afghanistan och i Kosovo och dessutom bidrar Försvarsmakten med personal i ett tiotal andra insatser, varav merparten är observatörsinsatser.

Stöd till det civila samhället har lämnats vid cirka 300 tillfällen. Den enskilt största insatsen genomfördes i samband med flygolyckan vid Kebnekaise.

Ett omfattande arbete har skett under året för att förbereda överföringen av försvarslogistiken till FMV som skedde vid årsskiftet. Den berörde cirka 1 300 medarbetare och huvuddelen av tjänster för förråd, service, och verkstäder.

Rekryteringen av kontinuerligt tjänstgörande soldater och sjömän har överträffat förväntningarna, däremot har tidvis tjänstgörande inte kunnat rekryteras i tillräcklig omfattning.

– Men med de erfarenheter vi gjort under det gångna året i kombination med det lagstöd för anställning av tidvis tjänstgörande som kom i juli, finns det bättre förutsättningar för rekrytering av denna grupp det kommande året – något som är högt prioriterat, säger Helena Holmstedt.