Det här håller ME03 på med

HMS Carlskronas besättning har de senaste tio dagarna fått en försmak om vad som väntar under den kommande insatsen. Fartyget har utsatts för en hel del övningar som syftar till att förbandet ska kunna lösa uppgifterna så bra som möjligt.

Utkiken är en viktig del i övervakningen av ett misstänkt fartyg. Foto: Niclas Ehlén/Försvarsmakten
En del av bevissäkringsteamet på väg tillbaka till Carlskrona.
En del av bevissäkringsteamet på väg tillbaka till Carlskrona. Foto: Niclas Ehlén/Försvarsmakten
Bordningsstyrkan på väg till ett misstänkt fartyg.
Bordningsstyrkan på väg till ett misstänkt fartyg. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten
En del av bevissäkringsteamet på väg tillbaka till Carlskrona. Foto: Niclas Ehlén/Försvarsmakten
Bordningsstyrkan på väg till ett misstänkt fartyg. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten

Besättningen vänjer sig vid att gå vakt och framföra fartyget dygnet runt, samtidigt som vissa lär sig att hantera sjösjuka. Det är väldigt viktigt att nöta rutiner så att de sitter i ryggmärgen. När något händer gäller det att agera snabbt och instinktivt utan att tänka.

– De här dagarna ger en viktig grund för att besättningen ska kunna göra ett bra jobb tillsammans ombord. Fram till losskastning ska vi vidmakthålla och förfina det som övningarna gett. När vi är i insatsområdet måste vi lita på varandras förmåga att snabbt agera i en situation. Alla i besättningen är en del av den polis, brandkår och sjukhus vi har ombord säger sekonden Mikael Åkesson.

Några av övningarna har gått ut på att kunna upptäcka och värdera om ett fartyg kan innehålla misstänkt materiel eller personer. Alla sensorer ombord är viktiga för att insamla så mycket information som möjligt om det misstänkta fartyget. Det kan leda till beslutet att ett fartyg ska bordas. Bevissäkring är då en viktig del i verksamheten.

Under de här veckorna har man bland annat övat på den standardprocedur för bevissäkring som är fastställd av EU Navfor. Det är väldigt viktigt att allt blir dokumenterat på ett korrekt sätt så att det håller i en eventuell rättsprocess. För det här arbetet ingår militärpoliser i fartygsbesättningen. Dessa har tidigare erfarenhet från Afghanistan och har genom livet ombord mött en helt ny verklighet.

Närmre målet

ME03 har nu kommit ett steg närmare sitt mål. Om några veckor är det losskastning och avfärd mot varmare vatten. ME 03 kommer att vara redo att göra skillnad. Under fyra månader är skyddet av sjöfarten och mattransporterna ME03:s verklighet.

Vid insats kommer HMS Carlskrona att ingå i EU:s Operation Atalanta tillsammans med fartyg från andra länder i Europa.