De lär sig agera och uppträda i vintermiljö

Viktor Cederholm, Amfibieregementet, utbildar sig vid Militärhögskolan Karlberg i Stockholm för att bli fänrik till sommaren. Under vecka 9 övar han och 47 andra kadetter från hela Sverige i vintermiljö.– Vi läser just nu en tre stegs kurs i markstrid kopplat till vintermiljö. Första steget i Arvidsjaur, andra steget här i Boden och den tredje delen i Kiruna under vårvintern. Vi lär oss anpassa vårt agerande och uppträdande i vintermiljö men också ta del av de fördelar och nackdelar som finns, säger han

Viktor Cederholm, Amfibieregementet, mitt på bilden, en av de 47 kadetter som deltar under övningen. Här under ett av dagens utvärderingar. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Kadetter under utvärdering.
Kadetter under utvärdering. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Kadetter löser sin uppgift under ett urdragande.
Kadetter löser sin uppgift under ett urdragande. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Programchef för officersprogrammet, Johan René,
Programchef för officersprogrammet, Johan René, Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Kadetter under utvärdering. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Kadetter löser sin uppgift under ett urdragande. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Programchef för officersprogrammet, Johan René, Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten

Viktor Cederholm fortsätter:
– Vi har vi lärt oss mycket under hela kursen och jag tycker vi blir bättre eftersom men visst finns det mycket vi kan förbättra, avslutar han.

Under övning bidrar hela Bodens garnison med hjälp och stöd. Och då främst Försvarsmaktens vinterenhet, (FMVE), som finns lokaliserat i Boden och är en del av I 19.  Camilla Sjöhlen, biträdande övningsledare från Karlberg är på plats och följer övningen.
– Kadetterna ska vara i Boden under två veckor därav en vecka i fält. Vi åker till Boden för att det finns ett väldigt bra stöd från I 19 och A9 samtidigt som det är ett bra ställe att öva på, säger Camilla Sjöhlen.

Programchef för officersprogrammet där kadetterna hör hemma, Johan René, var på plats under dagen. Ett av skälen var att följa övningen och se på kadetternas kunskapsnivå. Det andra var att träffa nyinryckta rekryter vid den grundläggande militära utbildningen vid I 19 som förhoppningsvis ska söka vidare som officer. Här berättar han om dagens övning:
– Det finns mer att lära. Det märks att det är orutinerade att föra grupp och pluton och att disponera grupperna och att samarbeta. Men i morgon ska samma moment genomföras då har de möjlighet att lära sig av varandra. Ett av övningsmålen är dock att de ska förstå att deras grupp eller pluton är en kugge i ett stor maskineri.