Avsked, varning och löneavdrag för fällda anställda

Försvarsmaktens personalansvarsnämnd, FPAN, har beslutat att säga upp en löjtnant då han fällts för misshandel och ofredande. Dessutom varnas en annan löjtnant för att ha avbrutit en rehabiliteringsplan mot drogmissbruk, och en soldat får löneavdrag efter att ha viftat med en kniv mot en kollega.

I slutet av november fälldes en löjtnant från Norrbottens flygflottilj för misshandel och ofredande.  FPAN konstaterar att de brott han fällts för inte riktar sig mot Försvarsmakten, men att de leder till att fortsatt förtroende för honom som anställd saknas. Beslutet blir att löjtnanten sägs upp från sin anställning.

En löjtnant var i augusti inblandad i en trafikolycka på Marinbasen. Prover som togs i samband med olyckan visade att löjtnanten hade spår av otillåtna substanser i blodet. En överenskommelse om en rehabiliteringsplan gjordes därför mellan den anställde och chefen för Sjöstridsskolan. I överenskommelsen ingick vistelse på behandlingshem. Behandlingshemmet ansåg det efter en tid inte meningsfullt att fortsätta behandla löjtnanten då han inte medverkade i den valda behandlingsmetoden, varpå han skrevs ut. FPAN ger honom en varning eftersom han genom att avbryta vistelsen inte till fullo medverkat till sin rehabilitering.

En soldat vid Luftvärnsregementet får löneavdrag med 25 procent i fem dagar på grund av att han efter en festkväll viftat med kniv några decimeter från en kollega och dessutom sagt till henne att ligga still. Kollegan som själv inte anmälde händelsen har uppgett att hon inte uppfattat situationen som hotfull. När plutonchefen fick kännedom om det inträffade valde han dock att göra en anmälan till personalansvarsnämnden, som alltså nu beslutat om löneavdrag för soldaten.