Årets taktiker i flygvapnet

Major Torbjörn Jönsson och kapten Johan Bergström på Helikopterflottiljens tredje skvadron i Ronneby har fått utmärkelsen ”Årets taktiker inom luftstridskrafterna” för utvecklingen av helikoptrars förmåga att vara baserade ombord på fartyg.

Helikopter 15 ombord på HMS Carlskrona. Foto: Hans Björkman/Försvarsmakten
Skvadronchef kommendörkapten Per Skantz tar emot vandringspriset, en stor Gripenmodell, av flygvapeninspektören.
Skvadronchef kommendörkapten Per Skantz tar emot vandringspriset, en stor Gripenmodell, av flygvapeninspektören. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten
Skvadronchef kommendörkapten Per Skantz tar emot vandringspriset, en stor Gripenmodell, av flygvapeninspektören. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

Det här är två stycken inspiratörer, kreatörer och problemlösare, sa flygvapeninspektör generalmajor Micael Bydén i samband med prisutdelningen. Han gladde sig åt att det fanns elva finalister i årets upplaga av utmärkelsen, som delats ut sedan 2003.
– Det här är förslag som alla ökar och utvecklar vår förmåga, och det var hög kvalitet på samtliga initiativen.

Flytande flygbaser

Den sjöoperativa förmågan är en naturlig del av Försvarsmaktens helikopterverksamhet, men den har fått stå tillbaka under några år. Blanda annat beroende på bristen på helikoptrar. Nu ska den förmågan återtas, och med det en helt ny taktik. Tidigare har helikoptrar samarbetat med fartyg, och landat på fartyg, men nu handlar det om att vara baserade ombord. Helikoptern och dess besättning är en integrerad del av fartyget. De fartyg som finns i Sverige är jämförelsevis små vilket gör att det finns mycket begränsat med plats ombord. Det kräver att man tar fram nya procedurer och nya regelverk.

Fördelen är uppenbar, helikoptrarna finns redan på plats i händelsernas centrum när de behövs. Sverige får helt nya rörliga flygplatser för helikoptertrafik. Idag kan helikopter 15 baseras ombord på HMS Carlskrona och inom en snar framtid följer ytterligare två fartyg med den möjligheten.

Motiveringen till priset

Priset som årets taktiker är dels ett vandringspris, dels ett personligt pris samt deltagande i en internationell taktik-konferens eller kurs. Juryns motivering var för Torbjörn Jönssons del att han ”är en av våra få kunniga inom evaluering och har bidragit med sin fack-kunskap framförallt i att skapa procedurer för fartyg och helikoptrar, vilket ger oss möjlighet att säkert genomföra helikopteroperationer från fartyg.”

Johan Bergström har ”tagit ett aktivt ansvar avseende planering av kampanjer för både fartygsförband och helikoptrar, genomfört utbildning i internationella regelverk och överfört dessa till svenska förhållanden. Johan räds aldrig att ta tag i problem eller att tala om när något är fel och då komma med lösningar.”   

Vid prisutdelningen på Försvarsmaktens högkvarter fick chefen för tredje helikopterskvadronen Per Skantz ta emot vandringspriset då Torbjörn Jönsson befinner sig på utlandsuppdrag och Johan Bergström var till sjöss med HMS Carlskrona.