914:e sensorkompaniet ”Där det händer”

I 28 minusgrader med fjällen som inramning, det är veckans arbetsplats för 15 personer från Sensorkompaniet på Artilleriregementet. Tillsamman med norska enheter från deras artilleribataljon och en eldledningsgrupp från Nederländerna sker en multinationell övning på kompaninivå.

914:e kompaniet verkar i alla klimatzoner, här i subarktisk miljö i ner mot 30 minusgrader. Foto: Per Svensson/Försvarsmakten
Svenska Malin Scharffenberg-Kahlke ger sin norske kollega underlag för att verkställa skarpskjutning.
Svenska Malin Scharffenberg-Kahlke ger sin norske kollega underlag för att verkställa skarpskjutning. Foto: Per Svensson/Försvarsmakten
Svenska Malin Scharffenberg-Kahlke ger sin norske kollega underlag för att verkställa skarpskjutning. Foto: Per Svensson/Försvarsmakten

– Det är första gången som vi övar på detta sätt i kompaninivå, och det har varit mycket givande för oss, säger major Patrik Eriksson kompanichef på 914:e sensorkompaniet.

För gruppen som arbetar med artillerilokaliseringsradar, Arthur, är övningen i Saetermoen extra viktig. De ingår i den engelska enheten som sätter upp EU:s gemensamma Battlegroup  under året, EU BG 13.

– För vår personal som ska ingår i EU BG 13 ger övningen nyttig erfarenhet av att få verka i internationella ramar med skarpa insatser i form av indirekt bekämpning, säger kapten Malin Scharffenberg-Kahlke som är liaison officer (samverkansofficer) under BG 13.

Själva övningen heter LFX Barbara Tor, live fire exercise, och pågår under en vecka. Personalen från 914:e sensorkompaniet i Boden genomförde transport av förbandet i måndags, och tung transport av två Arthur och en radiobandvagn de dryga 60 milen upp till Nordnorge.

Samverkan mellan artilleriet i Norge och Sverige har pågått under många år. Nu är nationerna nere på kompaninivå gällande samverkan och planering av utbildning och genomförande av skarpa skjutningar. Den här övningen har föregåtts av att tre norska officerare genomgått en grundkurs i Arthur vid A 9, under ledning av chefen för radarpluton kapten Niklas Hemphälä. Nu avslutas den kursen med en veckas skarpskjutning i norsk regi.

– Under onsdagen fick den svenska radargruppen tillfälle att skjuta över 100 granater, vilket var mycket uppskattat av personalen och bidrar till en erfarenhetsbank inför vidare internationella insatser, säger major Patrik Eriksson.

Den norska bataljonschefen överstelöjtnant Karlsén tycker att övningen är ett gynnsamt samarbete och hälsar de svenska enheterna välkomna tillbaka.