Svettiga förberedelser i kylan

HMS Carlskronas besättning fortsätter sina förberedelser inför insatsen i Operation Atalanta. Samtidigt som fartyget går provturer efter sin varvsvistelse har de nytillkomna besättningsmedlemmarna gjort sina första trevande övningar ombord. Alla ombord ska hitta dit man ska befinna sig, om fartyget är i strid eller någon skada hänt ombord. På ett så pass stort fartyg pågår alltid många olika verksamheter samtidigt.

De båda 40 mm automatkanonerna har provats och bordningsstyrkan har med hjälp av Carlskronas besättning övat sjösättning av den båt som man ska använda.

– Det har varit fokus på så kallad inre strid de här dagarna. Besättningen ska hitta ombord och kunna hantera en brand eller annan skada ombord. Jag ser att de här första dagarna har byggt en bra grund för framtiden, säger fartygschef Mathias Jansson.

Samtidigt i land

Samtidigt som fartyget varit till sjöss, har andra delar av besättningen slutfört den Basic Safety-utbildning som alla måste genomföra innan man kan ingå i en besättning. Den genomförs på Sjöstridsskolan och innehåller en grundläggande utbildning i hur en livväst fungerar, sjukvårdsutbildning samt praktiska brandsläcknings- och rökdykningsövningar, allt i för närvarande rådande vintermiljö.

– Svettigt och lärorikt. Jag har förstått allvaret i att kunna hantera en krissituation ombord. Ett högt säkerhetstänkande är grunden för det säger Niclas Ehlén som till vardags tillhör Combat Camera.

En bred erfarenhet i besättningen

En annan person som deltagit i Basic Safety-utbildningen är styrkans juridiska rådgivare (Legal advisor), Niclas Sjöquist, som normalt tjänstgör på FM LOG:s upphandlingsenhet och nyligen deltagit i insatsen i Afghanistan.

– Jag inser efter utbildningen vilken utmaning och vilka svårigheter vi skulle ställas inför vid en brand ombord på fartyget. Men nu är vi väl förberedda för en sådan situation och vi kommer självklart att fortsätta öva ombord under hela insatsen för att hålla kunskapen färsk.

I mitten av mars är det planerat att fartyget lämnar Karlskrona för att påbörja förflyttningen ner till insatsområdet. Insatsen, benämnd ME03, förutsätter ett riksdagsbeslut.