Sverige stödjer med transportflyg till Mali

Försvarsmakten har fått i uppdrag av regeringen att stödja den internationella insatsen i Mali med flygtransport. Försvarsmakten ska fram till 31 maj 2013 stödja med högst 40 flygtimmar med transportflygplanet Boeing C-17 Globemaster.

Pàpa Airbase i Ungern där HAW, Heavy airlift wing, är placerad. Foto: Marco Nilsson/Försvarsmakten

I december 2012 antog FN:s säkerhetsråd en resolution att upprätta en afrikanskledd stödinsats i Mali. FN:s medlemsstater uppmanades då att stödja insatsen bland annat med utbildning, utrustning och logistik. Sverige har beslutat att lämna stöd i form av transportflyg. Stödet ställs till medlemsländerna i det västafrikanska samarbetsorganet Ecowas.

– Försvarsmakten jobbar intensivt med planeringen av transportstödet. Det är viktigt att personal och materiel ur Ecowas stödinsats transporteras till Mali så fort som förutsättningarna medger, säger generalmajor Dennis Gyllensporre på ledningsstaben.

Stödet utgår från Försvarsmaktens del i det multilaterala samarbetet om strategiska flygtransporter, SAC, där Sverige tillsammans med 11 andra länder gemensamt köpt in och bemannar tre transportflygplan av typen Boeing C-17 Globemaster. Planen är baserade i Pápa, Ungern och Försvarsmakten har ett tjugotal personer på plats.

Läs mer om Heavy Airlift Wing (HAW)