Sverige leder Red Flag-uppdrag

Flygvapeninspektören, generalmajor Mikael Bydén, fick under sitt besök på övningen Red Flag utanför Las Vegas möjlighet att närmare följa ett av övningsuppdragen som leddes av en kapten från Ronneby.

Med en styrd bomb under var vinge lyfter Gripen för uppdrag.
Med en styrd bomb under var vinge lyfter Gripen för uppdrag. Foto: Försvarsmakten
Med en styrd bomb under var vinge lyfter Gripen för uppdrag. Foto: Försvarsmakten

Två av totalt 19 övningspass under Red Flag leddes av en svensk Mission Commander. I det här fallet rörde det sig om att hitta och oskadliggöra rörliga markrobotar, så kallade scudmissiler, på fientligt territorium. Till sitt förfogande hade F 17-kaptenen närmare 70 flygplan. Av dem var sex Gripen från svenska Flygvapnet, utrustade med åtta laser- och GPS-styrda bomber.

– Det här är en mycket viktig övning, framför allt om man pratar interoperabilitet, säger generalmajor Bydén. Kombinationen av en väldigt realistisk övningsmiljö som skapas genom hot från luften och från marken med att vi genomför övningen i stora förband med många ingående enheter från flera länder ger oss en helhetsbild.

Se en kort intervju med flygvapeninspektören och hör divisionschefen överstelöjtnant Andreas Dahlberg berätta om övningen på filmer ovanför och till höger.