Svensk på hög befattning i Afghanistan

För första gången innehar en svensk den högsta militära befattningen inom Unama, FN:s insats i Afghanistan. Bengt Nylander är chef över militärrådgivarna och är även rådgivare till Unamas chef Ján Kubiš.

Bengt Nylander, chef för militärrådgivarna inom Unama, stiger av planet i Herat. Foto: Försvarsmakten

I Afghanistan finns ett 20-tal olika FN-organ, till exempel World Food Programme, Unesco, UNFPA, Unicef, World Health Organization, Unops samt Unama. Sedan sommaren 2012 tjänstgör Bengt Nylander som Senior Military Advisor (militär rådgivare) inom Unama (United Assistance Mission in Afghanistan).

Inom Unama finns en enhet med militära rådgivare, Military Advisor Unit, med för närvarande 20-talet militärrådgivare och den är Bengt chef över. Men han är även militär rådgivare åt Unamas högste chef, Ján Kubiš som har titeln SRSG (Special Representative of the Secretary General to the United Nations).

Military Advisor Unit övervakar utvecklingen av den afghanska
säkerhetsstrukturen, samverkan med afghanska försvarsdepartementet samt genomför förbandsbesök inom hela Afghanistan. Militärrådgivare är placerade runt om i Afghanistan och deras primära uppgift är att rapportera utvecklingen och stödja Bengt och Unama med rådgivning avseende militärrelaterade frågor.

I samverkan med afghanska regeringen och andra internationella aktörer stödjer FN afghansk själständighet och nationell försoning.

Utvärderar säkerhetsläget

Bengts uppgifter består bland annat i att utvärdera säkerhetsläget i landet samt att ge bästa möjliga råd åt SRSG. Detta görs genom möten, konferenser och besök i de olika regionala Unama-kontorer runt om i Afghanistan.

Det är första gången en svensk innehar positionen som military chef och Senior Military Advisor inom Unama, vilket Bengt en helt unik chans att få se hela Afghanistan och en överblick som är få förunnat.

Härom dagen hade Bengt ett möte med den afghanske överbefälhavaren, general Karimi gällande det kommande afghanska valet och dagen efter flög Bengt och hans adjutant Mikael till Herat i västra Afghanistan för att träffa representanter för de afghanska säkerhetsstyrkorna, Isaf och Unama.

– Ja, ingen dag är den andra lik och det är det som gör den här tjänsten så stimulerande och unik, säger Bengt Nylander, Senior Military Advisor i Afghanistan.