Stridsgruppsträning

Från och med den första juli  är det Storbritanniens tur inom att EU hålla en stridsgrupp i beredskap under sex månader. I den gruppen kommer bland annat personal ur Totalförsvarets skyddscentrum i Umeå att ingå. De har nu inlett sin träning för att bemanna sitt ansvar i denna stridsgrupp.

Den som tar ned en helikopter åker på en rejäl ”blåsning”. Foto: Totalförsvarets skyddscentrum
Patrullen gör uppsittning i helikoptern.
Patrullen gör uppsittning i helikoptern. Foto: Totalförsvarets skyddscentrum
Övningen var en samövning mellan SkyddC och Första helikopterskvadronen.
Övningen var en samövning mellan SkyddC och Första helikopterskvadronen. Foto: Totalförsvarets skyddscentrum
Patrullen gör uppsittning i helikoptern. Foto: Totalförsvarets skyddscentrum
Övningen var en samövning mellan SkyddC och Första helikopterskvadronen. Foto: Totalförsvarets skyddscentrum

Totalförsvarets skyddscentrum eller SkyddC sysslar med skydd mot kemiska, bakteriella, radiologiska eller nukleära hot. En viktig uppgift som förbandet utför till stöd för alla innevånare i det svenska samhället. Bland den personal som arbetar med dessa frågor hittar vi soldater med ibland flera års erfarenhet av soldatlivet. Under tisdagen den 22 januari genomförde de en samövning med helikopter som ett led i förberedelserna inför ingåendet i sommarens EU-stridsgrupp.

Övning i samverkan

Övningen genomfördes tillsammans med första helikopterskvadronen från Kallax som för dagen hade avdelat en helikopter och två besättningar för att också de skulle kunna utnyttja detta tillfälle till utbildning och samövning. Under förberedelserna hade den ingående personalen genomfört teoretiska grundövningar under måndagen för att därefter genomföra praktiska och mera tillämpade moment under tisdagen.

Säkerheten främst

Som så ofta i Försvarsmakten startade övningen med en säkerhetsgenomgång på förbandets skjutbana. Helikoptern närmade sig och den utsedda soldaten åkte på en rejäl blåsning under landningen. Därefter gick färden norrut till skjutfältet för avlastning och förflyttning genom terrängen där ny uppgift väntade. Den bestod i att hitta nya landningsplatser och att efter ha rekognoserat och säkrat dessa ta ned den återvändande helikoptern för återtransporten till Skyddscentrum strax utanför Umeå.