Soldat och upplysare

Att vara soldat i Försvarsmakten handlar inte bara om soldatkunskaper – att försvara sig själv och andra – utan även att utvecklas som individ. De soldater som ska leda en grupp utbildas till gruppbefäl. I den pågående gruppbefälsutbildningen ingår tre kurser, där grundkurs i pedagogik är en del.

Mikael Thurfjell är anställd soldat vid flottiljen han, tillsammans med övriga gruppbefäl, genomför gruppbefälsutbildning där en del i den grundläggande pedagogikkursen är att hålla föredrag och lektioner. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
De tre kurserna i gruppbefälsutbildningen är fysiskt stridsvärde, grundkurs pedagogik och grundkurs ledarskap.
De tre kurserna i gruppbefälsutbildningen är fysiskt stridsvärde, grundkurs pedagogik och grundkurs ledarskap. Foto: Pär Thunfors/Försvarsmakten
Tillsammans med soldaterna summerar officer Andreas Nilsson en lektion. I kurserna ingår även examination för soldaterna.
Tillsammans med soldaterna summerar officer Andreas Nilsson en lektion. I kurserna ingår även examination för soldaterna. Foto: Pär Thunfors/Försvarsmakten
–Att ha Försvarsmakten som arbetsgivare innebär att lönen kommer varje månad, men det är inte ett 7 till 4 jobb, vilket har fått mig att fundera på annat arbete. Samtidigt så är sammanhållningen i plutonen bra, vår grupp fungerar och vi har riktig roligt.
–Att ha Försvarsmakten som arbetsgivare innebär att lönen kommer varje månad, men det är inte ett 7 till 4 jobb, vilket har fått mig att fundera på annat arbete. Samtidigt så är sammanhållningen i plutonen bra, vår grupp fungerar och vi har riktig roligt. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
De tre kurserna i gruppbefälsutbildningen är fysiskt stridsvärde, grundkurs pedagogik och grundkurs ledarskap. Foto: Pär Thunfors/Försvarsmakten
Tillsammans med soldaterna summerar officer Andreas Nilsson en lektion. I kurserna ingår även examination för soldaterna. Foto: Pär Thunfors/Försvarsmakten
–Att ha Försvarsmakten som arbetsgivare innebär att lönen kommer varje månad, men det är inte ett 7 till 4 jobb, vilket har fått mig att fundera på annat arbete. Samtidigt så är sammanhållningen i plutonen bra, vår grupp fungerar och vi har riktig roligt. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Att förklara vad Försvarsmakten har för uppgifter är en sak, men att göra det lätt att förstå för en publik är en utmaning. Den pedagogiska utmaningen i utbildningen är att planera och genomföra en lektion i ett ämne som återkommer senare i gruppbefälsutbildningens avslutande del – grundkurs i ledarskap.

Mikael Thurfjell är en av deltagarna i utbildningen. Han är anställd soldat sedan augusti 2011 vid R3-plutonen i fältarbetsgruppen.

– Vi fick i uppgift att genomföra en timmes lektion i Försvarsupplysning, vi fick ungefär en halv dag på oss att förbereda lektionen. Syftet var att ge en bild av Försvarsmakten, vad R3 gör och ge åhörarna möjlighet att ställa frågor, säger han.

Efter lektionen utvärderades den tillsammans med ett befäl.

– Det var nervöst, men det gick bra, summerar han.