Sjukhuskompanierna lämnades över till Göteborg

– Jag gratulerar Försvarsmedicincentrum, jag gratulerar Trängregementet men framför allt gratulerar jag logistikfamiljen och Försvarsmakten som tagit ett viktigt steg i rätt riktning, sa generalmajor Bengt Andersson, Försvarsmaktens logistikchef, i sitt tal under en ceremoni där han lämnade över ansvaret för sjukhuskompanierna.

Chefen för Försvarsmedicincentrum, överste Mikael Åkerström tog över befälet för 1:a och 2:a sjukhuskompaniet. Foto: Per-Olof Lindhe/Försvarsmakten

Under en vacker ceremoni tog chefen för Försvarsmedicincentrum, överste Mikael Åkerström, över befälet över 1:a och 2:a sjukhuskompaniet från generalmajor Bengt Andersson, Försvarsmaktens logistikchef. Det är två sjukhuskompanier med nästan 300 befattningar som förs över från Trängregementet i Skövde till Försvarsmedicincentrum på Käringberget. Mellan 50 och 100 personer kommer att tjänstgöra här. Det är ungefär hälften soldater och hälften civila specialister, specialistofficerare och officerare.

– För oss i Göteborg är det extremt positivt, säger överste Mikael Åkerström, chef för Försvarsmedicincentrum och Göteborgs garnison.
I Göteborg har personal som arbetar med försvarsmedicin utbildats, men det har inte funnits krigsförband i insatsorganisationen. Där har man genomfört utbildning tillsammans med Trängregementet i Skövde. För att underlätta utbildning och rekrytering flyttas nu de två sjukhuskompanierna till Göteborg.

– Det har varit en lång resa. Det känns skönt att Försvarsmedicincentrum och Trängregementet gemensamt kommit fram till att detta är en bra och positiv lösning att få hit förbanden. Nu får min personal i Göteborg också möjlighet att växa i krigsförband, som är vår huvuduppgift. Det känns extremt positivt.

Det ena sjukhuskompaniet är ett stående förband, vilket innebär att det ska vara uppfyllt med personal till mer än 60 procent. Det andra är ett kontrakterat förband, vilket innebär att det består av tidvis tjänstgörande personal.
– Utöver utbildnings- och skolverksamhet, forskning och teknikutveckling får vi ett renodlat produktionsansvar för att ta fram krigsförband inom försvarsmedicinområdet. De här förbanden ska kunna användas både nationellt och internationellt och dessutom stå i beredskap för till exempel humanitära insatser. Det leder också till fler arbetstillfällen. Ett antal försvarsanställda kommer hit från Skövde, de har velat blir överförda hit. Men det finns också ett stort rekryteringsbehov, inte minst kvalificerad medicinsk personal, som narkossköterskor, säger Mikael Åkerström.

Mer information om sjukhuskompanierna kommer att presenteras här.