ÖB sjukskriven

Överbefälhavare Sverker Göranson är sjukskriven i två veckor på grund av arbetsutmattning.

– Jag har haft en tuff höst och kroppen har tagit stryk. Nu hoppas och tror jag att 14 dygns vila ska göra att jag återkommer och med full kraft kan ägna mig åt den omställning av Försvarsmakten vi arbetar så intensivt med, säger Sverker Göranson.

Under den tid ÖB är borta leds Försvarsmakten av generaldirektör Peter Sandwall. Beträffande militärt operativa frågor är ÖB:s stabschef, generallöjtnant Jan Salestrand, ytterst ansvarig.