Militärregionerna tar över

Från och med midnatt den 14 januari tog fyra regionala staber över ledningen av det nationella militära stödet. Staberna får ansvaret för nationell krishantering och ska fungera som kontaktpunkt för exempelvis polis, räddningstjänst, kommuner och länsstyrelser.

Cheferna för de fyra nyinrättade militärregionerna övertog officiellt ansvaret för den nationella krishanteringen från arméchefen Anders Brännström. Foto: Johan Lundgren/Försvarsmakten
Försvarsmaktens nationella insatser handlar många gånger om att rädda människoliv, sa Anders Brännström.
Försvarsmaktens nationella insatser handlar många gånger om att rädda människoliv, sa Anders Brännström. Foto: Johan Lundgren/Försvarsmakten
Nu får vi ett närmare samarbete med de militära och civila delarna i samhället, sa Berndt Grundevik.
Nu får vi ett närmare samarbete med de militära och civila delarna i samhället, sa Berndt Grundevik. Foto: Johan Lundgren/Försvarsmakten
Försvarsmaktens nationella insatser handlar många gånger om att rädda människoliv, sa Anders Brännström. Foto: Johan Lundgren/Försvarsmakten
Nu får vi ett närmare samarbete med de militära och civila delarna i samhället, sa Berndt Grundevik. Foto: Johan Lundgren/Försvarsmakten

– Det är ett viktigt ansvar och många gånger kan det vara skillnaden mellan liv och död, sa arméinspektör Anders Brännström vid den överlämningsceremoni som hölls på Högkvarteret under tisdagen.

Arméinspektören gav en mängd exempel på insatser som det kan handla om: Eftersök av försvunna personer, hjälp vid skogsbränder, översvämningar, stormar och snökaos, utsläpp och olyckor, ammunitionsröjning, bevaknings- och skyddsuppgifter. Vid sådana uppgifter kan de regionala cheferna föra befälet över såväl krigs- som hemvärnsförband.

– Vi får nu en decentraliserad ledning av de nationella insatserna, vilket borgar för ett närmare samarbete med de militära och civila delarna i samhället, sa ställföreträdande insatschef Berndt Grundevik, som varit ansvarig för skapandet av militärregionerna.

Chefen för Skaraborgs regemente, Fredrik Ståhlberg, som nu också är chef för Militärregion väst, var positiv till att man nu är formellt igång och menade att det finns en stor förväntan på samarbetet hos de civila myndigheterna.

– Försvarsmakten är en efterfrågad resurs och nu kan vi se till att skapa en gemensam målsättning. Vi har redan kommit långt med förberedelserna med framförallt länsstyrelserna.