Lufttankning över Atlanten

I dag, fredag, lyfter åtta Jas 39 Gripen från F 17 samtidigt som två lufttankningsflygplan, KC-10, startar från Malmö flygplats. Den långa färden mot den tuffaste flygstridsövningen någonsin har inletts.

Jas 39 Gripen lufttankar från en amerikansk KC-135.
Jas 39 Gripen lufttankar från en amerikansk KC-135.
Jas 39 Gripen lufttankar från en amerikansk KC-135. Foto: Försvarsmakten
Jas 39 Gripen lufttankar med en amerikansk KC-10.
Jas 39 Gripen lufttankar med en amerikansk KC-10. Foto: Försvarsmakten
Jas 39 Gripen lufttankar från en amerikansk KC-135. Foto: Försvarsmakten
Jas 39 Gripen lufttankar med en amerikansk KC-10. Foto: Försvarsmakten

Flera månaders förberedelser och övningar kommer nu till sin rätt när 172:a stridsflygdivisionen från F 17 korsar Atlanten på väg mot den amerikanska flygövningen Red Flag som omväxlande hålls vid Nellis Air Force Base i Nevada och Eielson Air Force Base i Alaska.

Tidigare har Försvarsmakten deltagit i övningen med stridsflyg, 2006 i Alaska och 2008 i Nevada. Det här är tredje gången som flygvapnet bjudits in och varje gång har vi fått möjligheten att öva på nya scenarier tillsammans med olika nationers flygvapen. Erfarenheten har visat att amerikanska flygvapnet är imponerade över våra flygplan och hur vi taktiskt använder dem.

Övningen Red Flag börjar den 17 januari och pågår till och med den 1 februari.
F 17 påbörjar ombaseringen den 11 januari med dagens första avresa. Det tar cirka fem dagar för stridsflyget att ta sig till den angivna destinationen, Nellis Air Force Base, Nevada, USA. Resten av materiel och personal kommer efter om några dagar.
För första gången korsars Atlanten med hjälp av lufttankning
Det som skiljer årets ombasering från tidigare år, är att flygvapnet för första gången använder sig av lufttankningskapacitet under den 1111,2 mil långa överflygningen (ca 3,5 gånger tur och retur Ronneby – Rom) .
– För ett par år sedan hade lufttankningen varit en rejäl utmaning för F 17, men nu ser vi snarare på lufttankningen som ett taktiskt moment under själva flygövningen. Trots det kan man säga att hela ombaseringen blir en utmaning i sig. Rent tekniskt skiljer det sig inte så mycket från de tankningar som genomförts innan, men det är ändå lite nytt för flygvapnet att ta sig över stora hav med hjälp av lufttankning, säger kontingentschefen överstelöjtnant Anders Segerby.

Vid tidigare överflygningar behövdes det sju-åtta mellanlandningar, men nu minskar de till två vilket är både tids- och resurseffektivare ur alla perspektiv. En annan fördel är att risken för tekniska fel, som är störst i samband med klargöring/uppstart under vinterförhållanden, självklart minskar då lufttankning genomförs.
– Dessutom kan lufttankningsflygplanen ta extra nyttolast vilket möjliggör transportvinster, säger Segerby.

De två lufttankningsflygplanen av typen KC-10 kommer vardera tillsammans med fyra stycken Jas 39 Gripen bilda en grupp. Dessa kommer att hålla samman hela vägen oavsett vad som händer.

– Transporten över till USA är inte bara ett tillfälle för övning i sig för våra piloter utan för hela logistiken runt om som behövs vid varje landningstillfälle, säger Anders Segerby